Chính sách về thuế, phí nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2016

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Từ ngày 1/9, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu bổ sung thêm đối tượng chịu thuế. Nhiều quy định mới về việc thu,quản lý vàsử dụng phí đường bộ cũng bắt đầu có hiệu lực.

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã bổ sung thêm đối tượng chịu thuế. Ảnh chụp tại Công ty CP dệt may Huế. Ảnh: NM.
Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã bổ sung thêm đối tượng chịu thuế. Ảnh chụp tại Công ty CP dệt may Huế. Ảnh: NM.

Cụ thể, theo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016, từ 1/9 bổ sung thêm đối tượng chịu thuế mới, đó là: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.

Quy định hiện hành thì đối tượng chịu thuế chỉ gồm: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam; hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

Ngoài ra, từ ngày 1/9/2016, một số thông tư của Bộ Tài chính quy định về việc thu và quản lý phí sử dụng đường bộ cũng bắt đầu có hiệu lực, như:Thông tư 121/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2123+250 quốc lộ 1, tỉnh Sóc Trăng có hiệu lực từ ngày 3/9/2016; Thông tư 122/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2171+200 quốc lộ 1, tỉnh Bạc Liêu có hiệu lực từ ngày 3/9/2016; Thông tư 123/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Yên Lệnh quốc lộ 38 có hiệu lực từ ngày 6/9/2016.