VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Căn cứ xác định gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn

Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet

Căn cứ xác định gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn

Ông Trần Trung Hiếu (TP. Hồ Chí Minh) hỏi: Phần mềm có sẵn và hiệu chỉnh theo yêu cầu của khách hàng là gói thầu mua sắm hàng hóa hay gói thầu tư vấn?

41 bộ, ngành và địa phương vẫn chưa thực hiện đấu thầu qua mạng

Nhà thầu nào phải nộp báo cáo tài chính được kiểm toán?

Có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ nội dung ủy quyền?

Thẩm định đấu thầu thuốc có cần chứng chỉ hành nghề?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo Khoản 8, Khoản 9, Điều 4 Luật Đấu thầu, dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm:

- Lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc;

- Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Khảo sát, lập thiết kế, dự toán;

- Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

- Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

- Thẩm tra, thẩm định;

- Giám sát;

- Quản lý dự án;

- Thu xếp tài chính;

- Kiểm toán;

- Đào tạo, chuyển giao công nghệ;

- Các dịch vụ tư vấn khác.

Dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: Logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại Khoản 45 Điều này, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại Khoản 8 Điều này.

Theo đó, trường hợp cần chuyên gia để chỉnh sửa phần mềm thông dụng, sẵn có trên thị trường theo yêu cầu của khách hàng thì đây là gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM