VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Những điểm mới trong hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Những điểm mới trong hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Ngày 26/01/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, có hiệu lực từ ngày 12/3/2021. So với quy định hiện hành tại Thông tư số 117/2012/TT-BTC, Bộ Tài chính đã bổ sung một số điểm mới đáng lưu ý.

Đại lý thuế phải giữ bí mật thông tin cho người nộp thuế

06 trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Trường hợp nào sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế?

Điều kiện thi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế

Về quy định dịch vụ đại lý thuế, tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 117/2012/TT-BTC chỉ quy định dịch vụ làm thủ tục về thuế, Thông tư số 10/2021/TT-BTC đã bổ sung thêm 02 dịch vụ đại lý thuế được cung cấp cho người nộp thuế là Dịch vụ tư vấn về thuế và dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. 

Về việc tổ chức thi, cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, Điều 4 Thông tư 10/2021 đã có nhiều quy định mới về điều kiện dự thi so với Điều 11 Thông tư 117/2012 hiện đang có hiệu lực như: có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (hiện nay không quy định); 

Về đối tượng dự thi, Thông tư quy định người dự thi phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành, chuyên ngành kinh tế, thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên. Theo quy định hiện hành, người dự thi chỉ yêu cầu có bằng cao đẳng trở lên;

Thông tư cũng nâng thời gian công tác thực tế lên 36 tháng. Trong đó, thời gian này được tính cộng dồn từ thời gian tốt nghiệp ghi trên bằng đại học (hoặc sau đại học) đến thời điểm đăng ký dự thi (quy định hiện hành là là 02 năm).

Về hồ sơ dự thi, Thông tư đã bỏ quy định nộp sơ yếu lý lịch, giấy tờ miễn môn thi, vì theo quy định mới không quy định xét miễn môn thi khi dự thi trong hồ sơ thi. Người dự thi có thể nộp hồ sơ dự thi bằng phương thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, theo quy định tại Thông tư số 117/2012/TT-BTC yêu cầu hồ sơ dự thi được nộp trực tiếp tại Tổng cục Thuế hoặc nộp qua đường bưu chính...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM