VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tháo gỡ vướng mắc về thuế nhập khẩu của dự án BOT

Tháo gỡ vướng mắc về thuế nhập khẩu của dự án BOT

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 797/TCHQ-TXNK giải đáp vướng mắc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện lực AES Mông Dương 2.

Hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký xử lý thế nào?

Tháo gỡ vướng mắc về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Ngừng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới

Quy định đáng lưu ý về nộp chậm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Trước đó, Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số AESMD/GO/4293 ngày 3/12/2020 của Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương về thuế nhập khẩu hàng hóa của dự án BOT Mông Dương 2.

Để tháo gỡ vướng mắc cho Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 797/TCHQ-TXNK ngày 9/02/2021. Tổng cục Hải quan cho biết, đối với kiến nghị về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ việc xây dựng, vận hành và bảo dưỡng nhà máy điện và công trình nhà ở cho toàn bộ thời hạn của dự án Nhà máy điện BOT Mông Dương 2 đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương và Cục Hải quan Quảng Ninh tại các Công văn số 1863/TCHQ-TXNK ngày 01/4/2019 và Công văn số 3760/TCHQ-TXNK ngày 6/6/2019. 

Đối với các quy định còn chưa rõ về cách hiểu tại Hợp đồng BOT, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành giải quyết. Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng đề nghị Công ty, trong thời gian chưa có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương thì căn cứ các hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại Công văn này để thực hiện.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM