Công cụ MES - Giải pháp giúp doanh nghiệp kết nối kế hoạch và hệ thống điều khiển thiết bị

Nguyễn Hiền

Việc thực hiện Công cụ hệ thống thực thi sản xuất (MES) duy trì tính nhất quán của chất lượng sản phẩm, cung cấp sản phẩm đúng thời gian và cung cấp nhiều sản phẩm hơn cho khách hàng bằng cách cải thiện hiệu quả làm việc truyền thống.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Các ngành công nghiệp sản xuất phấn đấu cho chất lượng cao, chi phí thấp và thời gian tối thiểu để duy trì tính cạnh tranh, tuy nhiên, phương pháp sản xuất truyền thống có thể không đáp ứng nhu cầu thiết lập sản xuất số hóa hiện đại.

Do đó, các công nghệ và giải pháp phần mềm được liên kết trong các ngành sản xuất để xử lý những thay đổi thường xuyên trong sản phẩm và nhu cầu của nó. MES là một trong những giải pháp phần mềm được sử dụng để kết nối giữa kế hoạch sản xuất và hệ thống điều khiển thiết bị.

 MES gồm các chức năng như: Phân bổ nguồn lực; Phân phối các đơn vị sản xuất; Thu thập dữ liệu; Quản lý chất lượng; Quản lý bảo trì; Phân tích hiệu suất; Lập kế hoạch chi tiết vận hành; Kiểm soát tài liệu; Quản lý lao động; Quản lý quy trình; Theo dõi sản phẩm.

Đơn cử, chức năng Phân bổ nguồn lực của MES là MES có thể quản lý các nguồn lực sản xuất bao gồm máy móc, công cụ, kỹ năng lao động, vật liệu, thiết bị khác và các thực thể khác như tài liệu… để phục vụ sản xuất.

MES cũng cung cấp thông tin lịch sử chi tiết các nguồn lực được đề cập ở trên và đảm bảo rằng thiết bị được thiết lập đúng để vận hành và cung cấp thông tin về trạng thái thời gian thực.

Tựu chung, MES không chỉ áp dụng trong một ngành cụ thể, nó có thể được sử dụng cho một loạt ngành công nghiệp chế biến và sản xuất quan trọng. Đôi khi chức năng nằm ngoài phạm vi của MES cũng được sử dụng để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của ngành.

Việc thực hiện MES duy trì tính nhất quán của chất lượng sản phẩm, cung cấp sản phẩm đúng thời gian và cung cấp nhiều sản phẩm hơn cho khách hàng bằng cách cải thiện hiệu quả làm việc truyền thống. Được biết, MES đã được thực hiện thành công trong nhiều ngành công nghiệp trên toàn thế giới cho đến nay.