Cục Thuế Đắk Lắk: Thu ngân sách 7 tháng đạt hơn 1,8 nghìn tỷ đồng

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Tổng nợ thuếđến thời điểm 30/6/2016 trên địa bàn tỉnhĐắk Lắk là gần 618 tỷ đồng, trong đó văn phòng cục thuế quản lý khoảng 87,6 tỷ đồng, tănghơn 6,8 tỷ đồng so với 31/5/2016, chủ yếu nợ mới phát sinh dưới 30 ngày.

Cưỡng chế nợ thuế một cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột. Ảnh theo báo Đắk Lắk điện tử
Cưỡng chế nợ thuế một cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột. Ảnh theo báo Đắk Lắk điện tử

Báo cáo củaCục ThuếĐắk Lắkcho biết, trong tháng 8/2016, toàn ngành thuế Đắk Lắktập trung triển khaikiểm soát nợ đọng, xử lý và thu nợ đọng đối với hộ khoán thuế để triển khai đề án ủy nhiệm thu đối với hộ, cá nhân nộp thuế khoán tại 3 chi cục thuế: Buôn Hồ, EaH'Leo, Eakar.

Ngoài ra, tiếp tục phối với hợp với các ngành có liên quan để triển khai thu nợ các doanh nghiệp xây dựng cơ bản có vốn đầu tư từNSNN trên cơ sở cung cấp danh sách nợ phân theo nguồn vốn trung ương, địa phương đến thời điểm 30/6/2016.

Trong tháng 7/2016, cơ quan thuế Đắk Lắk đã kết luận thanh tra và ban hành quyết định xử lý sau thanh tra 15 trường hợp (lũy kế 7 tháng năm 2016 là 86 trường hợp), số thuế truy thu và phạt vi phạm hành chính sau thanh tra là 3 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế GTGT là 200 triệu đồng, giảm lỗ 1 tỷ đồng (lũy kế 7 thángđầu năm 2016, sốgiảm khấu trừ thuế GTGTlà 21,52 tỷ đồng, giảm lỗ khoảng 8,7 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế GTGT khoảng 4,1 tỷ đồng.)

Về công tác kiểm tra thuế,trong 7 tháng năm 2016, văn phòng cục thuế đã tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 56 cuộc (trong đó có 19 cuộc kiểm tra hoàn thuế), đạt 61,7% kế hoạch; ước số truy thu và phạt hơn 5,1 tỷ đồng (bình quân 140 triệu đồng/cuộc).

Tính chung 7 tháng, toàn ngành thuế Đắk Lắkđãkiểm tra được 490 cuộc (trong đó có 79 cuộc kiểm tra hoàn thuế GTGT, giải thể, phá sản), đạt tỷ lệ 45,6% kế hoạch, ước truy thu thuế và phạt là 28,3 tỷ đồng (bình quân 69 triệu đồng/cuộc). Dự kiến nộp vàoNSNN đạt 20,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 71,2%.

Cũng theobáo cáo của Cục Thuế Đắk Lắk, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) do ngành Thuế Đắk Lắk thực hiện trong tháng 7 đạt 290 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng năm 2016 đạt 1.806 tỷ đồng, đạt 52,6% dự toán hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Theo đánh giá của Cục Thuế Đắk Lắk, nhiều khoản thuđạt cao so với cùng kỳ như: khu vựcquốc doanh tăng 4%, khu vực ngoài quốc doanh tăng 1,6%; thuếthu nhập cá nhân tăng 11,8%; thuếbảovệ môi trường tăng 104,7%;tiền thuêđất tăng 92,2%; thuế sử dụngđất phi nông nghiệp tăng 4,1%.