Cục Thuế Hà Nội quyết tâm vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách

Theo baohaiquan.vn

Là một trong những địa phương có số thu ngân sách nhà nước của ngành Thuế lớn nhất cả nước, đến thời điểm này Cục Thuế Hà Nội đã gần hoàn thành nhiệm vụ. Lãnh đạo ngành Thuế thủ đô khẳng định, năm 2017, Hà Nội quyết tâm hoàn thành vượt mức thu ngân sách được giao.

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế Hà Nội. Ảnh Thuỳ Linh.
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế Hà Nội. Ảnh Thuỳ Linh.
Theo báo cáo mới nhất của Cục Thuế Hà Nội, hết tháng 11, tổng thu ngân sách nhà nước do Cục Thuế Hà Nội thực hiện đạt 163.277 tỷ đồng, bằng 87% dự toán pháp lệnh, tăng 16,6% so với cùng kỳ (trừ cổ tức và lợi nhuận sau thuế, không gồm phí sử dụng đường bộ). Trong đó, một số khu vực có khoản thu đạt khá so với dự toán và duy trì được sự tăng trưởng bền vững qua các năm như: Khu vực ngoài quốc doanh tăng 24,6%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 20,7%, thuế thu nhập cá nhân tăng 21,3%... so với cùng kỳ.

Theo ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, để đạt được kết quả như vậy, thời gian qua ngành Thuế thủ đô đã đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành Thuế, tiếp tục ứng dụng mạnh công nghệ thông tin vào mọi khâu trong quá trình quản lý, bảo đảm minh bạch, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế; đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế. Đơn vị cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ để người nộp thuế biết, hiểu và đồng thuận thực hiện đúng chính sách thuế, đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động hỗ trợ người nộp thuế…

“Bên cạnh việc tăng cường quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Cục Thuế còn chú trọng công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ thuế và giảm nợ mới phát sinh. Cục Thuế đã thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, lắng nghe và thu thập thông tin từ phía người nộp thuế. Cơ quan Thuế cũng đã tập trung rà soát, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu nợ phân loại chính xác số nợ theo từng tiêu chí để có giải pháp đôn đốc thu nợ hiệu quả”, ông Mai Sơn chia sẻ.

Đặc biệt, với những đơn vị chây ỳ, bên cạnh biện pháp công khai danh sách các đơn vị nợ tiền thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên website của cơ quan Thuế, Cục Thuế kiên quyết áp dụng các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ. Theo thống kê, 11 tháng năm 2017, Cục Thuế Hà Nội đã công khai nợ của 1.451 doanh nghiệp và dự án nợ tiền thuế, phí và các khoản thu từ đất, với tổng số tiền nợ hơn 3.578 tỷ đồng. Sau công khai đã có 481 doanh nghiệp và dự án nộp gần 250 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Trong tháng cuối năm, Cục Thuế Hà Nội cũng tiếp tục công khai danh sách 145 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất. Những kết quả này góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách cả năm 2017.

Chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc năm 2017, lãnh đạo Cục Thuế cho rằng nhiệm vụ thu ngân sách vẫn còn nhiều khó khăn. Song ông Mai Sơn cho biết, Cục Thuế Hà Nội quyết tâm sẽ hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách được giao. 

“Cục sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; trên cơ sở tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong thanh, kiểm tra chống thất thu; phối hợp tốt với các sở, ngành và các cấp chính quyền địa phương trong quản lý thuế, đôn đốc nợ đọng, khai thác tăng thu, chống thất thu ngân sách nhà nước”, lãnh đạo Cục Thuế khẳng định.

Cục Thuế Hà Nội cũng tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh... nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, người nộp thuế. Cùng với đó, Cục sẽ chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong việc thực thi công vụ, thường xuyên chấn chỉnh tác phong, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức khi tiếp xúc với doanh nghiệp, người dân nhằm tạo sự hài lòng, đồng thuận khi thực hiện các nghĩa vụ về thuế.