Cục Thuế Hà Nội: Thay đổi cách xét khen thưởng người nộp thuế

Theo baohaiquan.vn

Theo thông tin từ Cục Thuế Hà Nội, công tác xét khen thưởng người nộp thuế (NNT) năm 2016 sẽ được đổi mới bằng việc ứng dụng kết quả của hệ thống quản lý thuế tập trung để xét khen nhằm đảm bảo sự công khai minh bạch và khách quan.

Cục Thuế Hà Nội sẽ rà soát, lựa chọn những NNT tiêu biểu, xuất sắc nhất, xứng đáng được biểu dương để trình các cấp khen thưởng.
Cục Thuế Hà Nội sẽ rà soát, lựa chọn những NNT tiêu biểu, xuất sắc nhất, xứng đáng được biểu dương để trình các cấp khen thưởng.
Năm 2017, Cục Thuế Hà Nội sẽ rà soát, lựa chọn những NNT tiêu biểu, xuất sắc nhất, xứng đáng được biểu dương để trình các cấp khen thưởng.

Theo Cục Thuế Hà Nội, những năm qua, nhờ việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, kể từ cuối năm 2014 đầu năm 2015, toàn ngành Thuế đã triển khai quản lý thuế tập trung trên phạm vi toàn quốc đảm bảo số liệu và cách quản lý vận hành được thống nhất. Do vậy, năm nay công tác xét khen thưởng NNT năm 2016 cũng được đổi mới ứng dụng kết quả của hệ thống quản lý thuế tập trung để xét khen nhằm đảm bảo sự công khai minh bạch và khách quan. 

Việc rà soát danh sách xét khen thưởng được thực hiện theo từng bước và được thẩm định qua nhiều bộ phận theo từng chức năng quản lý thuế. Trên cơ sở hệ thống dữ liệu toàn ngành, Cục Thuế kết xuất danh sách những NNT tiêu biểu nhất đáp ứng bộ tiêu chí về cơ cấu ngành nghề, tăng trưởng doanh thu, số nộp ngân sách Nhà nước, tình hình vi phạm pháp luật thuế, nợ thuế trong năm xét khen. Sau đó, các bộ phận chức năng như Phòng kê khai Kế toán thuế, Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Phòng Kiểm tra thuế, Phòng Thu nhập cá nhân thẩm định theo chức năng quản lý thuế được giao. 

Căn cứ kết quả thẩm định và đề nghị xét khen của các đơn vị, Phòng Tuyên truyền hỗ trợ NNT được giao đơn vị đầu mối, rà soát lại về các tiêu chuẩn, quy định và hình thức khen thưởng, lựa chọn ra những NNT tiêu biểu nhất đảm bảo cơ cấu ngành nghề, hài hòa về địa bàn và trình Hội đồng thi đua khen thưởng NNT của Cục Thuế xem xét, phê duyệt trước khi trình các cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Theo Cục Thuế Hà Nội, việc đổi mới công tác xét khen thưởng NNT năm 2016 không chỉ đảm bảo theo lộ trình cải cách hiện đại hóa ngành Thuế mà còn để lựa chọn được các tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu, xuất sắc trong việc chấp hành tốt pháp luật thuế để tuyên dương đúng người, đúng việc, đúng thành tích đảm bảo tiêu chí công khai, minh bạch và khách quan.