Cục Thuế Lạng Sơn: Phấn đấu thu vượt 3% so với dự toán

Theo: thoibaotaichinhvietnam.vn

Theo thông tin từ Cục Thuế Lạng Sơn, năm 2018, đơn vị này được Bộ Tài chính giao dự toán thu đạt 1.796 tỷ đồng; UBND tỉnh giao thu đạt 2.196 tỷ đồng.

Cục Thuế Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại, phổ biến chính sách thuế mới cho các tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: L.Phương
Cục Thuế Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại, phổ biến chính sách thuế mới cho các tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: L.Phương

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đại diện Cục Thuế Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã tiến hành giao nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị, phòng chức năng, đồng thời phát động các phong trào thi đua, ra quân thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ những ngày đầu năm.

Cùng với đó, đơn vị cũng đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018 là: Phấn đấu hoàn thành dự toán được giao và tăng thu tối thiểu 3%; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa liên thông điện tử trong việc giải quyết các TTHC về thuế đảm bảo thuận tiện, rút ngắn thời gian, góp phần cải thiện môi trường đầu tư theo chủ đề năm 2018 đã đề ra là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp (DN)”.

Đồng thời, tiếp tục triển khai công tác hoàn thuế điện tử, hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết vướng mắc cho DN trong công tác hoàn thuế điện tử với mục tiêu đơn giản thủ tục hoàn thuế; công khai minh bạch việc giải quyết hoàn thuế tại cơ quan thuế các cấp.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với DN trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng xử lý các trường hợp lợi dụng chính sách pháp luật để trốn thuế, nhất là các trường hợp mua, bán sử dụng hóa đơn bất hợp pháp; triển khai đề án quản lý thuế đối với các thương nhân là cá nhân có hoạt động xuất khẩu hàng hóa.

Tập trung triển khai các biện pháp xử lý, thu hồi nợ thuế, hạn chế thấp nhất số nợ phát sinh. Phấn đấu đến 31/12/2018 tổng số nợ không vượt quá 5% tổng thu ngân sách; đôn đốc kịp thời các khoản phải thu theo kết luận của kiểm toán nhà nước…

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý thuế cũng như thực hiện nhiệm vụ thu như: Tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thuế; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN qua đó tăng nguồn thu; rà soát, xác định các nguồn thu mới…, từ đó đưa ra các biện pháp quản lý, và thu đúng thu đủ vào ngân sách.