Đã huy động được trên 270.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua đấu thầu

PV.

Kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 271.199 tỷ đồng trái phiếu chính phủ (TPCP) thông qua hình thức đấu thầu. Trong đó, phiên mới nhất ngày 18/11/2020 đã huy động thêm được 4.400 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 18/11, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Tổng khối lượng gọi thầu cho các kỳ hạn 7, 10, 15 và 20 năm là 6.000 tỷ đồng. Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,55%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11/11/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 3.000 tỷ đồng, huy động được 2.700 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,79%/năm, tăng 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11/11/2020).  

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, huy động được 200 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,05%/năm, tăng 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 4/11/2020). Khá đặc biệt là trái phiếu kỳ hạn ngắn 7 năm lại không có lãi suất trúng thầu.

Kết quả do HNX cung cấp cho thấy, phiên đấu thầu đã huy động được 4.400 tỷ đồng, lãi suất tăng tại kỳ hạn 15 và 20 năm.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 271.199 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu.