BHXH Hà Nội:

Đã thu hồi được 113,6 tỷ đồng nợ đọng BHXH

Lê Nam

5 tháng đầu năm 2019, qua thanh tra, kiểm tra, BHXH TP. Hà Nội đã bước đầu thu hồi được 113,6 tỷ đồng (trong tổng số 302,7 tỷ đồng nợ BHXH); xử phạt theo thẩm quyền và kiến nghị xử phạt 6 đơn vị với số tiền 721 triệu đồng.

BHXH Hà Nội quyết liệt xử lý, thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT.
BHXH Hà Nội quyết liệt xử lý, thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT.

Trong đó, cơ quan BHXH Thành phố đã chuyển hồ sơ 10 đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT sang cơ quan Công an đề nghị điều tra, xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Thông tin trên được ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc BHXH Hà Nội cho biết tại buổi làm việc giữa BHXH Hà Nội với Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu và đại diện Bộ Công an về thực hiện nhiệm vụ công tác thu nợ, thanh kiểm tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT trên địa bàn Hà Nội 5 tháng đầu năm 2019.

Theo ông Nguyễn Đức Hòa, tính đến hết tháng 5/2019, TP. Hà Nội có 1.672.417 người tham gia BHXH bắt buộc (đạt 94,85% kế hoạch); 25.736 người tham gia BHXH tự nguyện (đạt 64,54% kế hoạch); 1.563.337 người tham gia BHXH thất nghiệp (đạt 92,97% kế hoạch) và 7.776.505 người tham gia BHYT (đạt 99% kế hoạch).

Về công tác thu, 5 tháng đầu năm 2019, BHXH Hà Nội đã thu được trên 16.742 tỷ đồng (đạt 39,4% kế hoạch); tổng số tiền nợ BHXH, BHYT vẫn còn tới 3.432,8 tỷ đồng (chiếm 7,91% so với số phải thu).

Bên cạnh đó, BHXH Hà Nội đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 1.372 đơn vị (đạt 83,1% kế hoạch). Qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan BHXH bước đầu đã thu hồi được 113,6 tỷ đồng (trong tổng số 302,7 tỷ đồng nợ BHXH); xử phạt theo thẩm quyền và kiến nghị xử phạt 6 đơn vị với số tiền 721 triệu đồng. Trong đó, đã chuyển hồ sơ 10 đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT sang cơ quan Công an đề nghị điều tra, xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Cũng theo ông Hòa, trong quá trình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: BHXH cấp huyện không được tự thực hiện thanh tra nên có phần hạn chế trong công tác này; một số doanh nghiệp không chấp hành nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, kiểm tra, không xuất trình hoặc xuất trình không đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu, không đồng ý ký biên bản về hành vi vi phạm…

Kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đánh giá cao sự tích cực và chủ động của BHXH Hà Nội trong thực hiện công tác thu, thu nợ, thanh kiểm tra. Đồng thời, đề nghị BHXH Hà Nội tập trung nghiên cứu, làm rõ những vướng mắc cụ thể để sớm có báo cáo BHXH Việt Nam để có hướng dẫn giải quyết; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để các địa phương khác trong cả nước áp dụng thực hiện.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam khẩn trương nghiên cứu, làm rõ những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương, trong đó có địa bàn Hà Nội. Trên cơ sở đó, có hướng dẫn phương án giải quyết kịp thời; đồng thời mở các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn về công tác thu, thanh kiểm tra cho cán bộ chuyên trách tại địa phương.