Gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế:

Đã thực hiện miễn, giảm thuế, phí khoảng 50,2 nghìn tỷ đồng

Anh Minh

Thực hiện các gói hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022, tổng số thuế miễn, giảm trong năm 2022 ước khoảng 50,2 nghìn tỷ đồng, bằng 78,4% số dự kiến khi xây dựng Chương trình (64 nghìn tỷ đồng).

Năm 2022, Bộ Tài chính đã tham mưu trình các cấp có thẩm quyền ban hành kịp thời nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn cho DN.
Năm 2022, Bộ Tài chính đã tham mưu trình các cấp có thẩm quyền ban hành kịp thời nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn cho DN.

Theo Bộ Tài chính, trong Chương trình phục hồi, tổng số thuế miễn, giảm trong năm 2022 ước khoảng 50,2 nghìn tỷ đồng, bằng 78,4% số dự kiến khi xây dựng Chương trình (64 nghìn tỷ đồng).

Trong đó: Giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 khoảng 38,9 nghìn tỷ đồng.

Giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 khoảng 6,6 nghìn tỷ đồng.

Giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/2021 khoảng 2,1 nghìn tỷ đồng.

Giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với nhiều nhóm mặt hàng theo Nghị định số 101/2021/ND-CP ngày 15/11/2021 khoảng 1,7 nghìn tỷ đồng.

Giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022) nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 khoảng 900 tỷ đồng.

Chính sách giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các đối tượng bị ảnh hưởng do COVID-19 năm 2022 (dự kiến khoảng 3,5 nghìn tỷ đồng).

Về các chính sách gia hạn thuế và tiền thuê đất, tổng số thuế đã gia hạn năm trong 2022 ước khoảng 105,9 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 78,5% số dự kiến khi xây dựng Chương trình (135 nghìn tỷ đồng).

Trong đó: Gia hạn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP khoảng 96,3 nghìn tỷ đồng (trong đó đã nộp toàn bộ số thuế được gia hạn vào NSNN). Gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 khoảng 9,6 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh gói hỗ trợ trên, năm 2022, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung 6,6 nghìn tỷ đồng từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, Bộ Tài chính đã tạm cấp bổ sung kinh phí cho 31 địa phương với tổng kinh phí hơn 4,3 nghìn tỷ đồng để các địa phương thực hiện chính sách này.

 

Về tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quyết định bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam là 6.753 tỷ đồng trong dự toán NSNN năm 2023.