Đấu giá thành công cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 và quyền mua cổ phiếu Khách sạn và Du lịch Bảo Việt


Ngày 7/3/2019, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức thành công 2 phiên đấu giá bán cổ phần Công ty Dược phẩm Trung ương 3 và quyền mua CTCP Khách sạn và Du lịch Bảo Việt.

850.000 cổ phần của CTCP Dược phẩm Trung Ương 3 được đấu giá chào bán ra công chúng với mức giá khởi điểm 66.000 đồng/cổ phần. Nguồn: internet
850.000 cổ phần của CTCP Dược phẩm Trung Ương 3 được đấu giá chào bán ra công chúng với mức giá khởi điểm 66.000 đồng/cổ phần. Nguồn: internet

Theo đó, 850.000 cổ phần của CTCP Dược phẩm Trung Ương 3 được đấu giá chào bán ra công chúng với mức giá khởi điểm 66.000 đồng/cổ phần. Phiên đấu giá thu hút 23 nhà đầu tư cá nhân và 2 tổ chức tham dự. Khối lượng đăng ký mua hợp lệ đạt 2.063.100 cổ phần, cao gấp 2,4 lần so với khối lượng cổ phần chào bán.

Do số lượng cổ phần nhà đầu tư đặt mua cao hơn nhiều lần so với khối lượng chào bán nên giá đặt mua cao nhất lên tới 66.000 đồng/cổ phần, giá đặt mua thấp nhất là 66.000 đồng/cổ phần. Kết quả, phiên đấu giá đã bán hết 850.000 cổ phần (100% số cổ phần đưa ra đấu giá) cho 1 nhà đầu tư cá nhân và 1 tổ chức với giá đấu thành công bình quân là 76.706 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt 65,2 tỷ đồng.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH đã chào bán 4.025.196 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của CTCP Khách sạn và Du lịch Bảo Việt ra công chúng với mức giá khởi điểm 760 đồng/quyền mua.

Phiên đấu giá quyền mua cổ phần CTCP Khách sạn và Du lịch Bảo Việt có 2 nhà đầu tư cá nhân tham dự. Khối lượng đăng ký mua hợp lệ đạt 4.025.296 quyền mua, tương đương khối lượng quyền mua chào bán. Giá đặt mua cao nhất, thấp nhất đều bằng giá khởi điểm 760 đồng/quyền mua.

Phiên đấu giá quyền mua cổ phần CTCP Khách sạn và Du lịch Bảo Việt đã bán hết 4.025.196 quyền mua cổ phần cho 2 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân là 760 đồng/quyền mua. Tổng giá trị quyền mua bán được đạt hơn 3 tỷ đồng.