Đầu tháng, nhiều nhà đầu tư cá nhân bị xử phạt hàng trăm triệu đồng

PV.

Trong 2 ngày đầu tháng 11/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam công bố xử phạt 4 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, thu nộp về ngân sách gần 200 triệu đồng. Tất cả những trường hợp này đều là người có liên quan đến cổ đông nội bộ của công ty.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, có 3 trường hợp không công bố thông tin về dự kiến giao dịch và 1 trường hợp báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Trường hợp thứ nhất là ông Lê Hữu Lý - Em rể của bà Trần Thị Vân Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang.

Ông Lê Hữu Lý đã bán gần 680 nghìn cổ phiếu ACL của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (tương đương gần 680 triệu đồng mệnh giá cổ phiếu ACL), nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch

Theo quy định, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán xử phạt vi phạm hành chính số tiền 110 triệu đồng đối với ông Lê Hữu Lý.

Trường hợp thứ hai là ông Phạm Thế Hoa Cương - Em rể của ông Châu Quang Phúc - Giám đốc tài chính của CTCP Đầu tư Nam Long.

Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 25/01/2021, ông Phạm Thế Hoa Cương đã mua 53.000 cổ phiếu NLG (tương ứng 530 triệu đồng mệnh giá cổ phiếu NLG) và bán 69.000 cổ phiếu NLG (tương ứng 690 triệu đồng mệnh giá cổ phiếu NLG) nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Với hành vi vi phạm này, ông Phạm Thế Hoa Cương bị xử phạt hành chính 60 triệu đồng.

Một người nhà của cổ đông nội bộ công ty khác cũng bị phạt do không công bố thông tin về dự kiến giao dịch là ông Trịnh Viết Tùy - người liên quan đến ông Lương Minh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Đạt Phương (mã chứng khán: DPG).

Ông Tùy đã bán 5.000 cổ phiếu DPG (tương ứng 50 triệu đồng mệnh giá cổ phiếu DPG). Với hành vi vi phạm này, ông Trịnh Viết Tùy bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 5 triệu đồng.

Một trường hợp có công bố thông tin giao dịch, nhưng báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch là bà Đặng Thanh Tú - người có liên quan đến ông Nguyễn Hoàng Linh - Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (mã chứng khoán IDJ).

Bà Tú đăng ký bán 32.600 cổ phiếu IDJ từ ngày 8/10/2019 đến ngày 6/11/2019, nhưng đến ngày 13/11/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả thực hiện giao dịch của bà Tú.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định xử phạt bà Đặng Thanh Tú 15 triệu đồng.