Đẩy mạnh hoạt động tài chính, tín dụng

PV.

Đó là một trong số những nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện 6 tháng cuối năm 2017 mà Chính phủ đã đặt ra tại Nghị quyết số 61/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tại Nghị quyết, Chính phủ đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp và giao các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017.

Cụ thể, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; cơ cấu lại ngân sách, xử lý nợ công theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị; chống thất thu thuế, nhất là đối với hộ khoán, hộ kinh doanh cá thể.

Đồng thời, Bộ Tài chính cần rà soát, sửa đổi các quy định về quản lý thuế, hải quan theo hướng liên thông để giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát các loại phí, lệ phí để cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, nhất là phí vận tải; thúc đẩy phát triển mạnh mẽ thị trường chứng khoán, sớm đưa thị trường chứng khoán phái sinh vào hoạt động.

Thêm vào đó, tại Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương xây dựng các văn bản hướng dẫn và kế hoạch cụ thể triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; hoàn thiện, trình phê duyệt Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của Ngành và hướng dẫn các tổ chức tín dụng xây dựng phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020.

Tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa tình trạng sở hữu chéo và thao túng trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; có giải pháp giảm lãi suất cho vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp phù hợp huy động nguồn lực vàng và ngoại tệ từ xã hội cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh an toàn hệ thống.