Doanh nghiệp được tự quyết định về thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế

Theo baohaiquan.vn

(Taichinh) - Theo quy định của Bộ Tài chính, doanh nghiệp được tự quyết định về thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế trong trường hợp đã nộp đủ các loại thuế.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Liên quan đến vướng mắc của Công ty cổ phần Đại Tân Việt về việc xét hoàn thuế NK nguyên liệu, vật tư nhập khẩu bán cho Công ty Vinamilk để sản xuất hàng xuất khẩu Tổng cục Hải quan đã có công văn trả lời doanh nghiệp.

Theo Tổng cục Hải quan, thời hạn xét hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu tối đa là 365 ngày theo hướng dẫn tại công văn số 16224/BTC-TCHQ ngày 7-11-2014 của Bộ Tài chính được tính kể từ khi nhập khẩu nguyên liệu vật tư đến khi thực xuất khẩu sản phẩm (tính theo ngày đãng ký tờ khai hải quan).

Về việc áp dụng thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 127 Thông tư 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính (nay là Điều 129 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính) thì: "Người nộp thuế tự quyết định thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế đối với các trường hợp đã nộp đủ các loại thuế".

Vì vây, theo quy định trên, Công ty được tự quyết định về thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế trong trường hợp đã nộp đủ các loại thuế.

Riêng về hồ sơ hoàn thuế, Tổng cục Hải quan cho biết, thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 16224/BTC-TCHQ nêu trên. Ngoài ra, Tổng cục Hải quan hướng dẫn rõ thêm đối với trường hợp tờ khai xuất khẩu là tờ khai hải quan điện tử thì căn cứ vào các số tờ khai do DN kê khai trên hồ sơ đề nghị hoàn thuế, cơ quan hải quan thực hiện khai thác dữ liệu trên hệ thống; trường hợp tờ khai xuất khẩu khai trên tờ khai hải quan giấy, doanh nghiệp phải nộp 1 bàn chụp tờ khai xuất khẩu của Công ty Vinamilk (có xác nhận của Công ty Vinamilk).