Doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được giảm thuế suất xuống còn 17%

PV.

Nhằm thúc đẩy tinh thần kinh doanh, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo, tăng số lượng doanh nghiệp (DN) thành lập, hoạt động hiệu quả và có khả năng tăng trưởng nhanh sau khi thành lập, Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất 17% đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong giai đoạn 2017-2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, DNNVV sẽ được giảm thuế suất phổ thông xuống còn 17% áp dụng trong thời hạn tối đa 4 năm (giai đoạn 2017-2020).

Ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) cho rằng, việc giảm thuế này là nhằm thúc đẩy DN phát triển, và mức giảm 17% như đề xuất là hợp lý.

Bộ Tài chính lý giải về việc đề xuất ưu đãi đối với DNNVV, giảm thuế suất phổ thông đối với DNNVV xuống còn 17% trong giai đoạn 2017-2020 vừa đảm bảo sự khuyến khích đối với DNNVV, bởi mức thuế suất này bằng với mức thuế suất ưu đãi 17% áp dụng cho các dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và theo mức thuế suất này thì mức độ khuyến khích đối với DNNVV còn cao hơn giai đoạn 2014-2015,

Thông qua chính sách ưu đãi này nhằm mục đích giúp DNNVV có điều kiện tăng tích tụ, tích luỹ tái đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, vừa không ảnh hưởng nhiều tới số thu ngân sách nhà nước do số lượng DNNVV chiếm phần lớn trong nền kinh tế nhưng tỷ trọng đóng góp vào NSNN về thuế TNDN lại nhỏ.

Bộ Tài chính cũng cho rằng, xét tính chất thì DN khởi nghiệp thường là các DNNVV, do đó, đối với chính sách hỗ trợ về thuế, Bộ Tài chính trình Chính phủ trình Quốc hội cho áp dụng thống nhất mức giảm thuế như đối với DNNVV (được áp dụng thuế suất 17% trong giai đoạn 2017-2020).

Ngoài ra, cần phải đảm bảo nhất quán và phù hợp với đặc thù của DN khởi nghiệp là thu nhập chính chủ yếu có được từ lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ, không phải là thu nhập từ các hoạt động thông thường khác như chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng vốn hay khai thác khoáng sản, tài nguyên hay kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt… giống các DN thông thường nên dự thảo Nghị quyết đã thể hiện rõ không áp dụng thuế suất 17% đối với một số khoản thu nhập liệt kê cụ thể tương tự như đối với DNNVV nêu trên.