Doanh nghiệp vẫn được ưu đãi khi chuyển hình thức trả tiền thuê đất

Theo chinhphu.vn

Công ty Nhật Cường (TP. Hồ Chí Minh) đang thuê đất của Nhà nước thời gian 50 năm theo phương thức trả tiền thuê đất hàng năm. Công ty đã ứng tiền đền bù, giải phóng mặt bằng và được xác định giá đất bằng phương pháp hệ số vào thời điểm ngày 1/1/2015.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã xác định thời gian hoàn thành nghĩa vụ trả tiền thuê đất bằng cách trừ tiền giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất là 35 năm. Đồng thời, Công ty cũng được Cục Thuế ban hành quyết định ưu đãi miễn tiền thuê đất 11 năm. Nay, Công ty có kế hoạch chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần.

Đại diện Công ty, ông Nguyễn Văn Cương hỏi, quyết định ưu đãi miễn tiền thuê đất trong 11 năm mà Cục Thuế đã cấn trừ có còn hiệu lực không? Công ty có được giảm trừ vào giá thuê đất nộp một lần thời gian miễn tiền thuê đất không?

Về vấn đề này, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Theo Khoản 2, Điều 172 Luật Đất đai năm 2013 về quyền lựa chọn hình thức thuê đất thì “Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và phải xác đinh lại giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của Luật này”.

Căn cứ Khoản 4, Điều 114 về giá đất cụ thể, Khoản 3, Điều 126 về đất sử dụng có thời hạn của Luật Đất đai năm 2013 và Khoản 3, Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về miễn tiền thuê đất trường hợp dự án đầu tư thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư; trường hợp, Công ty đã được ưu đãi miễn tiền thuê đất 11 năm theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm khi chuyển sang thuê đất trả tiền một lần sẽ tiếp tục được miễn tiền thuê đất cho thời gian còn lại được hưởng.

Do câu hỏi Công ty nêu chưa phát sinh cụ thể, Cục Thuế hướng dẫn về nguyên tắc, sau khi xác định tiền thuê đất phải nộp theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho số năm thuê đất còn lại (tại thời điểm cho phép chuyển hình thức), cơ quan thuế sẽ tính giảm trừ tiền thuê đất theo số năm được hưởng ưu đãi miễn tiền thuê đất còn lại.

Trường hợp còn có vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ Phòng quản lý các khoản thu từ đất, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể.