Ngành Thuế giải đáp hơn 295 nghìn lượt vướng mắc cho người nộp thuế

PV.

Tổng cục Thuế cho biết, năm 2017, cơ quan Thuế các cấp đã giải đáp cho hơn 295 nghìn lượt vướng mắc cho người nộp thuế bằng nhiều hình thức khác nhau (hướng dẫn trực tiếp, giải đáp qua điện thoại, email, giải đáp bằng văn bản)...

Ông Cao Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế trả lời vướng mắc của DN trong lĩnh vực thuế.
Ông Cao Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế trả lời vướng mắc của DN trong lĩnh vực thuế.
Điểm nổi bật trong năm 2017, cơ quan Thuế các cấp đã tổ chức 1.420 hội nghị đối thoại tháo gỡ vướng mắc về chính sách thuế cho khoảng trên 98.000 lượt doanh nghiệp; tổ chức tuyên truyền về các hoạt động của ngành Thuế đạt hơn 50 nghìn tin, bài viết đăng trên các báo giấy và báo điện tử trong và ngoài ngành Tài chính.
Tổng cục Thuế đã tổ chức các tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế; tổ chức các hội thảo, hội nghị để trao đổi, tiếp nhận những thông tin phản hồi từ người nộp thuế, từ đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế.Trong năm qua, Tổng cục Thuế cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách thuế và quản lý thuế mới đến người nộp thuế, nhất là những nội dung về cải cách thủ tục hành chính.

Năm 2018, Tổng cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách, thủ tục hành chính thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng các hình thức tuyên truyền để người nộp thuế nắm bắt kịp thời các chính sách, thủ tục hành chính thuế.

Tuyên dương kịp thời thành tích của các tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước và có đóng góp số thu lớn vào ngân sách nhà nước; Đăng tải kịp thời các văn bản chính sách thuế mới trên các phương tiện thông tin đại chúng.