Gần 100% doanh nghiệp đã thực hiện khai thuế điện tử

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Tính đến 20/4, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố; với trên 529 nghìn DN đang thực hiện khai thuế qua mạng, đạt tỷ lệ 99,56% tổng số DN trên cả nước.Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận trên 30,5 triệu hồ sơ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, trong tháng 4/2016, Tổng cục Thuế cho biếtđã và đang tích cực thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin. Trong đó nổi lên là đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí của doanh nghiệp.Đồng thời góp phần nhằm hạn chế sự can thiệp, tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế với doanh nghiệp trong quá trình khai và nộp thuế.

Kết quả,tính đến ngày 20/4/2016, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố; với trên 529 nghìn doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt tỷ lệ 99,56% tổng số doanh nghiệp trên cả nước. Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận trên 30,5 triệu hồ sơ.

Cùng thời điểm, dịch vụ nộp thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố, đồng thời đã hoàn thành ký thỏa thuận với 45 ngân hàng thương mại để triển khai nộp thuế điện tử trên toàn quốc.

Số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế đạt trên 506 nghìn doanh nghiệp trên tổng sốhơn 531 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ 95,38%. Số lượng doanh nghiệp đăng ký dịch vụ với ngân hàng là trên 485 nghìn doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 91,41% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, với số tiền đã nộp NSNN từ 01/01/2016 đến nay đạt trên 107 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế đang tiếp tục thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau, như: Nâng cấp và vận hành hệ thống ứng dụng tích hợp thông tin giữa các cấp và các đơn vị bên ngoài năm 2015; kết nối, trao đổi thông tin người nộp thuế với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam…

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Tổng cục Thuế đang thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ.

Cụ thể,Tổng cục Thuế đã cung cấp và hỗ trợ sử dụng 10 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong tháng 4/2016: Website tra cứu thông tin người nộp thuế; Website hỏi đáp chính sách thuế; Dịch vụ hỗ trợ nộp tờ khaiquyết toán thuếTNCN online; Tra cứu hóa đơn; Dịch vụ hỗ trợ Kê khai Hồ sơ khai thuế qua mạng Internet; Dịch vụ hỗ trợ Kê khai Báo cáo hóa đơn qua mạng Internet; Dịch vụ hỗ trợ Kê khai Báo cáo biên lai phí, lệ phí qua mạng Internet; Dịch vụ hỗ trợ Kê khai Báo cáo tài chính qua mạng Internet; Dich vụ Nộp thuế qua mạng (bao gồm 2 dịch vụ: Nộp trực tiếp và nộp thay); Đăng ký MST cá nhân và MST người phụ thuộc của cá nhân thông qua cơ quan chi trả.

Về triển khai hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế đã tổ chức hỗ trợ cho 210 doanh nghiệp triển khai tại 02 Cục Thuế là Tp.Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh trong việc đăng ký và xuất hóa đơn điện tử có xác thực.Đồng thời xây dựng các quy trình nghiệp vụ cơ bản phục vụ việc triển khai mở rộng hệ thống hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp/tổ chức trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đã hoàn thiện lại dự thảo trình Bộ các nội dung công việc về triển khai thí điểm hệ thống khai, nộp lệ phí trước bạ đất đai qua hệ thống điện tử và quy trình thí điểm quản lý, đăng ký sử dụng và khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân. Tổ chức đầu thầu lựa chọn đối tác triển khai đề cương – dự toán chi tiết “Nâng cấp và triển khai thí điểm dịch vụ thuế điện tử dành cho cá nhân”. Tổ chức triển khai hoàn thuế điện tử sau khi Tổng cục ban hành quy trình nghiệp vụ hoàn thuế điện tử.../.