Giải đáp trường hợp được hưởng ưu đãi thuế suất thuế TNDN

Theo mof.gov.vn

Mới đây, Bộ Tài chính có nhận được thư hỏi của độc giả Hoàng Thị Yến Vĩ, Email:huynhyenvi@gmail.com (Địa chỉ: 149 Cù Chính Lan, TP. Đà Nẵng) liên quan đến những quy định về việc ưu đãi thuế TNDN.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hỏi:

Tôi có một vấn đề thắc mắc liên quan đến việc ưu đãi thuế TNDN nhờ quý Bộ Tài chính tư vấn giúp như sau: Tôi đang có ý định mở nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng, Nhà máy được đặt tại KCN Hòa Cầm- Quận Cẩm Lệ- TP. Đà Nẵng Công ty tôi đang mở có 40% vốn điều lệ được góp từ cá nhân nước ngoài. Vậy Quý Bộ cho tôi hỏi: Với việc Nhà máy tôi sản xuất được đặt tại KCN Hòa Cầm- Q. Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng, như vậy thì tôi có được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN hay không? Nếu được thì sẽ áp dụng theo mức như thế nào? Và được tham chiếu tại điều mấy của Thông tư hướng dẫn về thuế TNDN?

Trả lời:

Ngày 17/5/2016 Cục Thuế TP. Đà Nẵng nhận được phiếu chuyển số 345/PC-TCT ngày 13/5/2016 của Tổng cục Thuế chuyển thư hỏi của độc giả do Cổng Thông tin điện tử - Bộ Tài chính chuyển đến: Hoàng Thị Yến Vĩ, Email:huynhyenvi@gmail.com(Địa chỉ: 149 Cù Chính Lan, TP. Đà Nẵng) về việc ưu đãi thuế TNDN, Cục Thuế TP. Đà Nẵng có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại:

- Điều 18, Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

- Điều 10, Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Điều 18, Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính;

Về nguyên tắc: Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty xây dựng Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng tại Khu Công nghiệp Hoà Cầm, TP. Đà Nẵng không đáp ứng điều kiện vềlĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tưtheo quy định nêu trên. Do đó, thu nhập của Công ty không thuộc trường hợp được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Cục Thuế TP. Đà Nẵng trả lời để Công ty của bà biết./.