​Hà Nội công khai 147 đơn vị nợ hơn 63 tỷ đồng tiền thuế

Theo baohaiquan.vn

"Đến hẹn lại lên", Cục Thuế TP. Hà Nội vừa tiếp tục công khai danh sách 147 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ 63.443 triệu đồng. Đây là một trong những giải pháp thúc các doanh nghiệp còn chây ỳ nợ thuế, thu hồi về ngân sách.

Công khai DN nợ thuế góp phần công bằng nghĩa vụ nộp thuế giữa các DN và góp phần thu đúng thu đủ về ngân sách. Ảnh Internet.
Công khai DN nợ thuế góp phần công bằng nghĩa vụ nộp thuế giữa các DN và góp phần thu đúng thu đủ về ngân sách. Ảnh Internet.
Trong đó có 145 doanh nghiệp nợ 58.480 triệu đồng thuế, phí và 5 đơn vị nợ 4.963 triệu đồng tiền thuê đất.

Trong số các doanh nghiệp nợ tiền thuê đất, Công ty CP Minh Xuân (phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội có số nợ cao nhất, lên đến 3.176 triệu đồng. Tiếp đến là Công ty CP Bất động sản thương mại và dịch vụ Quang Chung (ngõ 219 Trung Kính, Hà Nội) nợ 922 triệu đồng.

Các doanh nghiệp nợ thuế, phí lên tới 145 doanh nghiệp, với số nợ từ 9 triệu đồng đến 2.504 triệu đồng.

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, giải pháp, trong đó có giải pháp công khai các đơn vị nợ thuế để thu hồi nợ đã giúp công tác quản lý nợ của Cục Thuế TP. Hà Nội đạt nhiều kết quả tích cực.

Kết quả, tổng thu nợ 6 tháng đầu năm 2017 đạt 6.445 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã thực hiện công khai 792 đơn vị nợ tiền thuế phí, tiền thuê đất với tổng số tiền là 2.793 tỷ, sau khi đăng công khai đã có 249 doanh nghiệp nộp 101.701 triệu đồng vào ngân sách nhà nước (NSNN).

Ngay từ đầu năm, xác định công tác quản lý nợ thuế trên địa bàn TP. Hà Nội là một thách thức phải vượt qua của cả cơ quan Thuế và doanh nghiệp nhằm đảm bảo ổn định thu NSNN, Cục Thuế TP. Hà Nội đã thực hiện giao nhiệm vụ thu nợ chi tiết tới đơn vị, từng cán bộ thuế.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị triển khai quyết liệt các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định, quy trình, đặc biệt tập trung vào các đối tượng có số nợ lớn và các khoản nợ có khả năng thu; Tiếp tục phối hợp tốt với các ngành liên quan (đặc biệt là cơ quan công an, các Ngân hàng thương mại, KBNN, ..) trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. 

Cục Thuế TP. Hà Nội cũng kiên quyết áp dụng các biện pháp "cứng", như cưỡng chế nợ, đồng thời thực hiện công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và trang web của cơ quan Thuế danh sách các đơn vị nợ thuế, cố tình chây ỳ.

Được biết, Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội thường xuyên duy trì hoạt động, đồng thời Cục Thuế thành phố đã tham mưu thành lập các Ban chỉ đạo thu hồi nợ tại 30 quận, huyện, thị xã.