Kho bạc Nhà nước Điện Biên:

Hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu, chi ngân sách nhà nước

Minh Hà

Ông Trần Mạnh Hà, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Điện Biên cho biết, trong năm 2016, đơn vị đã tổ chức hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu, chi ngân sách nhà nước. Kiểm soát chi ngân sách nhà nước chặt chẽ đúng chế độ quy định, đảm bảo an toàn trong khâu kiểm soát, thanh toán cho các tổ chức cá nhân.

Cán bộ Kho bạc Nhà nước Điện biên đang hoàn tất thủ tục hồ sơ thanh toán cho khách hàng.
Cán bộ Kho bạc Nhà nước Điện biên đang hoàn tất thủ tục hồ sơ thanh toán cho khách hàng.

Phân chia chính xác số thu, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi

Với chức năng nhiệm vụ quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN), Kho bạc Nhà nước Điện Biên đã tích cực phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, tài chính, hải quan và các cơ quan có liên quan trên địa bàn để tập trung thu nhanh, đủ kịp thời các khoản thu vào NSNN, phân chia chính xác số thu cho các cấp ngân sách theo quy định.

 

Hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu, chi ngân sách nhà nước - Ảnh 1
Ông Trần Mạnh Hà, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Điện Biên:

Trong giai đoạn 2011-2015, Kho bạc Nhà nước Điện Biên đã có nhiều việc làm thiết thực để giúp đỡ xã Tả Phình, huyện Tủa Chùa. Cụ thể, trong 5 năm qua, toàn thể cán bộ công chức trong hệ thống Kho bạc Nhà nước Điện Biên đã ủng hộ mỗi cán bộ công chức 1 ngày lương với tổng số tiền là trên 122 triệu đồng; kêu gọi các đơn vị, tổ chức khác ủng hộ bằng hiện vật trị giá 25 triệu đồng cho người dân xã Tả Phình.

 

Theo ông Trần Mạnh Hà, trong công tác kiểm soát chi, năm 2016, Kho bạc Nhà nước Điện Biên đã bám sát nhiệm vụ chi NSNN tại địa phương. Thực hiện tốt công tác kiểm soát chi theo chế độ, chính sách hiện hành, nhất là các nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 7/1/2016, Nghị quyết số 60/NQ- CP cũng như các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước.

Năm 2016 có nhiều văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thực hiện công tác kiểm soát chi có hiệu lực thi hành như Thông tư số 08/2016/TT-BTC; Thông tư số 39/2016/TT-BTC… Các bộ phận liên quan tại Kho bạc Nhà nước Điện Biên đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nội dung thay đổi, điều chỉnh, bổ sung so với quy định trước đây và ra thông báo tới các đơn vị sử dụng ngân sách, Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã để thực hiện.

Cũng trong năm qua, đơn vị đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tình hình thực hiện thanh toán kế hoạch vốn đầu tư năm 2015 đến ngày 31/1/2016; tham mưu với UBND Tỉnh quyết định kéo dài thời hạn thực hiện và thanh toán sang năm sau đối với nguồn vốn do địa phương quản lý… Cùng với đó, đơn vị tham gia vào dự thảo các văn bản có liên quan đến việc quản lý, thực hiện công tác kiểm soát chi do bộ, ngành và địa phương yêu cầu.

Đặc biệt, trong năm 2016, Kho bạc Nhà nước Điện Biên thực hiện nghiêm chế độ tạm ứng và thu hồi tạm ứng; quyết liệt, chủ động đôn đốc thu hồi tạm ứng nhằm giảm đến mức tối đa số dư tạm ứng tại Kho bạc Nhà nước, hạn chế số dư tạm ứng lớn, kéo dài không đúng quy định.

Từ những việc làm có hiệu quả trên, tính đến ngày 31/12/2016, tổng thu NSNN của đơn vị đạt 8.757 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách trung ương đạt 27 tỷ đồng, bằng 109% và thu ngân sách địa phương đạt 8.730 tỷ đồng, bằng 116%.

Trong công tác kiểm soát chi thường xuyên, năm 2016, Kho bạc Nhà nước Điện Biên đã kiểm soát chi thường xuyên với số tiền là 5.124 tỷ đồng. Qua kiểm soát chi, đơn vị đã từ chối thanh toán 140 món, với số tiền là 1,580 tỷ đồng, do chưa đủ thủ tục, hồ sơ theo quy định hoặc vượt tiêu chuẩn, định mức chi.

Đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu thanh toán tiền mặt

Ông Trần Mạnh Hà cho biết, trong năm qua, công tác kho quỹ toàn Tỉnh đã chấp hành nghiêm quy trình, quy định, nguyên tắc quản lý kho quỹ, không có đơn vị nào để xảy ra mất tiền, tài sản của nhà nước.

Kho bạc Nhà nước Điện Biên làm tốt công tác phục vụ, đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu thanh toán chi trả tiền mặt cho đơn vị giao dịch; phối hợp với trường nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước tổ chức tốt Hội nghị tập huấn công tác kiểm soát chi NSNN cho cán bộ kế toán toàn Tỉnh; triển khai tốt các Thông tư hướng dẫn mới của Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước.

Tổng thu tiền mặt của đơn vị tính đến ngày 31/12/2016 đạt 2.767 tỷ đồng, trong đó, thu từ kinh tế địa phương là 326 tỷ đồng; ngân hàng điều hòa 2.441 tỷ đồng. Tổng chi tiền mặt thực hiện đến ngày 31/12/2016 là 2.764 tỷ đồng.

Trong năm qua, Kho bạc Nhà nước Điện Biên đã trả lại tiền thừa cho khách hàng 55 món với số tiền trên 84 triệu đồng. Phát hiện thu giữ 3 tờ tiền giả với tổng số tiền là 500 nghìn đồng, trong đó có 2 tờ mệnh giá 200 nghìn đồng, 1 tờ loại mệnh giá 100 nghìn đồng.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác, Kho bạc Nhà nước Điện Biên đã thực hiện quản lý vốn an toàn, đảm bảo khả năng thanh toán chỉ trả của các cấp ngân sách tại Văn phòng Kho bạc Tỉnh. Trong năm qua nhận chuyển vốn từ Kho bạc Nhà nước là 4.000 tỷ đồng. Đồng thời, đơn vị lập định mức tồn quỹ tiền mặt hàng quý cho văn phòng Kho bạc Nhà nước Tỉnh và Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã theo đúng quy định.

Có thể nói, trong năm 2016, Kho bạc Nhà nước Điện Biên đã tổ chức hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu, chi NSNN. Kiểm soát chi NSNN chặt chẽ đúng chế độ quy định, đảm bảo an toàn trong khâu kiểm soát, thanh toán cho các tổ chức, cá nhân.