Hải quan TP. Hà Nội thu ngân sách đạt hơn 8.800 tỷ đồng

Văn Trường

Cục Hải quan TP. Hà Nội cho biết, lũy kế đến ngày 11/6/2018 số thu ngân sách nhà nước của đơn vị đạt 8.849 tỷ đồng, bằng 37,5% dự toán được giao, bằng 96% so với cùng kỳ năm 2017.

Hải quan TP. Hà Nội tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp có dự án mới về làm thủ tục hải quan tại đơn vị. Ảnh Văn Trường
Hải quan TP. Hà Nội tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp có dự án mới về làm thủ tục hải quan tại đơn vị. Ảnh Văn Trường

Trong đó, thu từ khu vực Hà Nội đạt 6.643 tỷ đồng, bằng 33% dự toán được giao (bằng 89% so với cùng kỳ năm 2017). Khu vực ngoài Hà Nội thu đạt 2.206 tỷ đồng, bằng 63,9% dự toán được giao (bằng 129% cùng kỳ năm 2017).

Một số Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội có số thu ngân sách nhà nước đạt tỷ lệ cao như: Vĩnh Phúc đạt 1.923 tỷ đồng, bằng 65,1% so với dự toán; Nội Bài thu đạt 1.507 tỷ đồng, bằng 34,8% so với dự toán; Kiểm tra sau thông quan thu đạt 115 tỷ đồng, bằng 79% dự toán được giao; Bắc Thăng Long thu đạt 622 tỷ đồng, bằng 46,4% dự toán được giao.

Theo Cục Hải quan TP. Hà Nội, nguyên nhân dẫn tới việc thu ngân sách nhà nước của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2018 gặp nhiều khó khăn là do một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn thu hẹp quy mô sản xuất; Một số dự án có số nộp ngân sách nhà nước lớn đã hoàn thành việc nhập khẩu trong năm 2017 như dự án 4G của Viettel, Mobiphone...

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao, trong thời gian tới, Cục Hải quan TP. Hà Nội tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tiếp xúc với các doanh nghiệp có số nộp ngân sách nhà nước lớn để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục hải quan; Tăng cường kỷ cương, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ công chức để tránh việc gây sách nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp.

Đồng thời, các đơn vị tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp có dự án mới về làm thủ tục thông quan tại đơn vị, qua đó làm tăng số thu ngân sách nhà nước năm 2018.