Hà Nội: Siết chặt quản lý, điều hành giá trên địa bàn

PV.

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn số 131/VP-KT yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai nội dung trên trong địa bàn.

Có biện pháp xử lý kịp thời tình trạng tăng giá cục bộ, tránh điều chỉnh giá nhiều mặt hàng vào cùng một thời điểm nhất là trong dịp trước và sau Tết. Nguồn: Internet
Có biện pháp xử lý kịp thời tình trạng tăng giá cục bộ, tránh điều chỉnh giá nhiều mặt hàng vào cùng một thời điểm nhất là trong dịp trước và sau Tết. Nguồn: Internet

Theo đó, UBND TP. Hà Nội yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn.

Đặc biệt, Sở Tài chính Hà Nội, Cục Thuế Hà Nội đẩy mạnh các biện pháp kiểm tra, thanh tra chống thất thu, gian lận thuế, giảm nợ đọng thuế và chuyển giá, chấn chỉnh công tác hoàn thuế; Tập trung quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ; Rà soát, ngừng các khoản chi chưa thực sự cấp bách, nội dung chi không thiết thực, không chấp hành đúng quy định về thủ tục hồ sơ, chế độ.

Đồng thời, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan giám sát chặt chẽ việc kê khai giá của doanh nghiệp; Kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá và việc xác định giá bán đối với mặt hàng thiết yếu, mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thuộc danh mục kê khai giá; Các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hàng hóa, dịch vụ được mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước; Hàng dự trữ quốc gia; Hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công, hàng hóa, dịch vụ được trợ cước, trợ giá thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố.

Từ đó có biện pháp xử lý kịp thời tình trạng tăng giá cục bộ, tránh điều chỉnh giá nhiều mặt hàng vào cùng một thời điểm nhất là trong dịp trước và sau Tết.

UBND Thành phố cũng yêu cầu Sở Tài chính phối hợp Cục Thuế TP. Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hà Nội, Kho bạc Nhà nước TP. Hà Nội, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, các đơn vị liên quan báo cáo về tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý, bình ổn giá dịp Tết, vào thời điểm trước, trong và sau Tết.