Hết năm 2016, hoàn thuế điện tử ở cấp độ 4 tối thiểu đạt 95%

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Bộ Tài chính cho biết đã chỉ đạo Tổng cục Thuế rà soát hoàn thiện quy trình hoàn thuế điện tử, xây dựng kế hoạch triển khai Đề án hoàn thuế điện tử, phấn đấu đến hết năm 2016 thực hiện hoàn thuế điện tử ở cấp độ 4 tối thiểu đạt 95%.

Bộ Tài chính cho biết, cùng với các nhiệm vụ thường xuyên, việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực tài chính cũng đã được các cơ quan của ngành đẩy mạnh từ đầu năm tới nay.

Trong đó, với lĩnh vực Hải quan, hiện đã xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản để hướng dẫn Luật Hải quan, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Đồng thời, tiếp tục triển khai Hệ thống thông quan điện tử tự động (VNACSS/VCIS), theo đó 100% các quy trình, thủ tục hải quan cơ bản đã được tự động hóa trên phạm vi toàn quốc.

Cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối chính thức với 10/14 bộ và 33 thủ tục hành chính được thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia; cơ quan Hải quan đã cung cấp 181 dịch vụ công trực tuyến trong đó có 167 dịch vụ (mức độ 3,4 có 73 dịch vụ) liên quan đến thủ tục hành chính.

Về thanh toán thuế điện tử, đã ký kết và thu thuế xuất nhập khẩu qua 28 ngân hàng thương mại; kịp thời mã hóa các thủ tục hành chính của các bộ, ngành liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu phục vụ hệ thống VNACCS/VCIS.

Tính đến nay, cơ quan Hải quan đã thành lập được 10 địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung tại 8 Cục Hải quan tỉnh thành phố. Dự kiến thời gian tới sẽ nâng địa điểm kiểm tra chuyên ngành từ 10 điểm lên 20 điểm.

Đối với lĩnh vực thuế, hiện đã trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế trong năm 2016. Đồng thời, hoàn thành trình Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp. Hoàn thành việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin để công khai thông tin các văn bản hỏi, trả lời vướng mắc trên website của Tổng cục Thuế.

Bên cạnh đó, ngành Thuế cũng tiếp tục đẩy mạnh việc kê khai thuế điện tử, tính đến 20/9/2016 đã có trên 552 nghìn doanh nghiệp đạt hơn 99% số doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký thực hiện khai thuế qua mạng Internet. Cùng với đó, đã ký kết thoả thuận với 43 ngân hàng thương mại để triển khai nộp thuế điện tử tại 63 địa phương trong cả nước, đến nay đã có 530 nghìn doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế và ngân hàng thương mại.

Hiện Lãnh đạo Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế rà soát hoàn thiện quy trình hoàn thuế điện tử, xây dựng kế hoạch triển khai Đề án hoàn thuế điện tử, phấn đấu đến hết năm 2016 thực hiện hoàn thuế điện tử ở cấp độ 4 (tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế và trả kết quả hoàn thuế bằng phương thức điện tử qua mạng) tối thiểu đạt 95%.

Cũng theo Bộ Tài chính, đến nay, Tổng cục Thuế đã thực hiện chuẩn hóa thủ tục hành chính, còn 355 thủ tục hành chính, giảm 30 thủ tục hành chính so với thời điểm 31/12/2015.