Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh:

Hỗ trợ người nộp thuế để hoàn thành chỉ tiêu thu

Theo baohaiquan.vn

Số thu từ nhiều sắc thuế tăng cao và các khoản thu từ khối doanh nghiệp nước ngoài đạt khá, khiến số thu nội địa tại TP.Hồ Chí Minh đạt cao. Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp để đạt và vượt chỉ tiêu pháp lệnh năm 2017 là 238.882 tỷ đồng.

Doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế tại Cục Thuế TP.HCM.
Doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế tại Cục Thuế TP.HCM.

Nhiều sắc thuế tăng cao

Theo Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh, trong  4 tháng đầu năm 2017, đơn vị thu nộp ngân sách nhà nước được 87.590 tỷ đồng, đạt 36,67% dự toán năm (238.882 tỷ đồng), tăng 24,19% so cùng kỳ năm 2016. Đáng chú ý, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong 4 tháng đầu năm 2017 được 48.860 tỷ đồng, đạt 32,47% dự toán năm, tăng 9,68% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm tỷ trọng 59,67% trên số thu nội địa tính cân đối trừ dầu thô. Trong đó, số thu từ khu vực kinh tế nhà nước được 7.694 tỷ đồng, đạt 29,09% dự toán năm, giảm 13,42% so với cùng kỳ năm 2016; Số thu từ khu vực doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài 21.811 tỷ đồng, đạt 32,61% dự toán năm, tăng 23,61% so với cùng kỳ năm 2016…

Theo phân tích của Cục Thuế TTP.Hồ Chí Minh, thuế Thu nhập DN có tỷ lệ tăng cao nhất trong 3 loại thuế chính của khu vực kinh tế, tăng 16,03% so với cùng kỳ, trong đó khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 31,69%, khu vực ngoài quốc doanh tăng 13,97%, khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương giảm 17,51%, khu vực DN nhà nước Trung ương giảm 17,16%.

Nguyên nhân, do các DN hoạt động kinh doanh có lãi và có số thu thuế Thu nhập DN từ hoạt động chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH Siam City Cement với số tiền là 1.800 tỷ đồng; thuế Tiêu thụ đặc biệt tăng 15,41% so với cùng kỳ năm trước, trong đó  khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 27,98%; khu vực DN nhà nước Trung ương tăng 9,55%; khu vực doanh nghiệp công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 6,49%; khu vực DN nhà nước địa phương giảm 28,27%.

Thuế Giá trị gia tăng tăng 7,11% so với cùng kỳ, trong đó khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài là khu vực có số thuế Giá trị gia tăng cao nhất trong 4 khu vực kinh tế, tăng 15,61%; khu vực doanh nghiệp công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 9,84%; khu vực DN nhà nước Trung ương và DN nhà nước địa phương giảm so cùng kỳ lần lượt là 18,5% và 5,95%.

Bên cạnh đó, một số sắc thuế khác cũng tăng mạnh so với cùng kỳ, như: Thuế Thu nhập cá nhân tăng 20,78%; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước tăng 47,36%; tiền sử dụng đất tăng 109,22%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 33,06%; thu lợi nhuận sau thuế tăng 181,17%...

Tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Theo nhận định của lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM, tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn 4 tháng đầu năm tiếp tục giữ mức ổn định. So với cùng kỳ 2016, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng 7,09%, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ (đã loại trừ biến động giá) tăng 10,6%, tổng kim ngạch xuất khẩu (đã loại trừ giá trị dầu thô) tăng 16,8%, đã hỗ trợ tích cực trong việc tạo nguồn thu cho đơn vị. Bên cạnh đó, Cục Thuế TP.HCM đánh giá nghiêm túc kết quả thu ngân sách nhà nước quý I/2017, phân tích những yếu tố thuận lợi và khó khăn tác động đến nguồn thu năm 2017 để tập trung chỉ đạo công tác thu, tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế.

Theo ông Trần Ngọc Tâm, Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, đơn vị đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Tính đến cuối tháng 4/2017, số lượng DN đăng ký tài khoản thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử đạt 99,23% so với DN đang hoạt động. Trong đó, số tài khoản DN đăng ký thành công tại ngân hàng thương mại đạt 96,32% so với tổng số DN đang hoạt động.

Số lượng DN thực hiện kê khai thuế qua mạng internet, đạt 99,94% trên tổng số DN đang hoạt động. Thực hiện mở rộng hệ thống hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế cho các DN trên địa bàn thành phố. Trong 4 tháng năm 2017, số lượng hóa đơn đã gửi lấy mã xác thực là 187.257 hóa đơn với tổng doanh thu đã xác thực là 4.271 tỷ đồng, tổng số thuế đã xác thực là 325 tỷ đồng.

Nhằm tăng cường công tác hỗ trợ các DN khởi nghiệp, không để DN gặp khó khăn do thiếu thông tin về thuế, kịp thời giải đáp các vướng mắc cho DN, Cục Thuế Thành phố đã tổ chức lễ ra mắt chương trình hỗ trợ DN khởi nghiệp tại Văn phòng Cục Thuế đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng DN. Bên cạnh đó, Cục Thuế TP.HCM duy trì việc thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán với Công ty Bưu Điện Việt Nam- Bưu Điện TP.HCM tại một số chi cục thuế.

Cục Thuế TP.HCM đã phối hợp với Công ty Bưu Điện Việt Nam- Bưu Điện TP.HCM tổ chức sơ kết công tác triển khai thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nhằm đánh giá các mặt đã làm được và các mặt còn hạn chế để triển khai công tác ủy nhiệm thu thuế có hiệu quả trong năm 2017.

Đặc biệt, để chống thất thu, đơn vị đã thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế theo phương pháp quản lý rủi ro, dựa trên cơ sở thu thập, phân tích thông tin người nộp thuế. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu để tăng cường kiểm tra, rà soát, phân loại những ngành nghề có rủi ro cao để có biện pháp đấu tranh với các hành vi gian lận thuế; Tập trung thanh tra, kiểm tra đối với 16 lĩnh vực có rủi ro cao về thuế, trong đó có một số lĩnh vực trọng yếu như: Kinh doanh thương mại điện tử; Kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản; Chuyển nhượng vốn; Doanh nghiệp bán hàng đa cấp... đã tác động trực tiếp đến tính tự giác tuân thủ pháp luật của đối tượng nộp thuế, tạo nên hiệu ứng lan truyền trên kênh thông tin của người nộp thuế.