Cục Thuế TP. Đà Nẵng: Nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

PV.

Thành phố Đà Nẵng xác định thu ngân sách là 1 trong 3 nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này, vai trò của cán bộ, công chức ngành Thuế Thành phố có yếu tốt quyết định. Đòi hỏi đặt ra với mỗi cán bộ, công chức thuế phải ra sức thi đua, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ...

Hiệu quả từ các phong trào thi đua

Liên tục nhiều năm qua, Cục Thuế TP. Đà Nẵng luôn hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước (NSNN). Năm 2012, thời điểm thành phố gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, suy thoái kinh tế trong nước nhưng thu ngân sách vẫn đạt 75% kế hoạch là một nỗ lực rất lớn.

Chính phong trào thi đua yêu nước được tổ chức rất thực chất và hiệu quả đã tạo nên truyền thống và bồi đắp bề dày thành tích đáng tự hào của Cục Thuế Đà Nẵng.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác thi đua-khen thưởng đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương về đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; gắn kết công tác thi đua với động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích.

Cục Thuế liên tục nhiều năm liền là đơn vị thi đua hoàn thành xuất sắc dự toán thu NSNN được giao hằng năm, năm sau luôn cao hơn năm trước, kể cả những năm đặc biệt có nhiều khó khăn (năm 2012 bằng 93% so với năm 2013).

Năm 2010, thu NSNN đạt 122,8% và bằng 122,9% so với năm 2009; năm 2011, thu NSNN đạt 124,2% dự toán và bằng 112,2% năm 2010; năm 2013, thu NSNN đạt 105% dự toán, bằng 122% năm 2012; năm 2014, thu NSNN trong cân đối, không kể khoản thu tiền sử dụng đất đạt 106,2 % dự toán Trung ương và 105,9% dự toán thành phố; năm 2015, tính đến 25-8, thu trong cân đối, không kể khoản thu tiền sử dụng đất đạt 77,7 % dự toán Trung ương và 77,2 % dự toán thành phố.

Nhiệm vụ chính trị của Cục Thuế được cụ thể hóa và đưa vào nhiều phong trào thi đua nâng cao hiệu quả các biện pháp quản lý thuế theo mô hình chức năng, khai thác nguồn thu, chống thất thu, cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) thuế... đạt được nhiều kết quả đáng kể, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN hằng năm.

Phong trào thi đua về CCTTHC thuế được thể hiện qua việc thực hiện tốt cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”, rút ngắn thời gian giải quyết công việc và bỏ bớt những thủ tục không cần thiết. Qua các đợt đánh giá, xếp hạng về CCHC của thành phố (2010-2013), Cục Thuế được xếp hạng nhất (riêng năm 2012 xếp hạng nhì) khối các cơ quan Trung ương và xếp hạng nhất về ứng dụng công nghệ thông tin năm 2013.

Với mục tiêu phấn đấu khai thác nguồn thu, chống thất thu NSNN, nhiều công chức đã tích cực đề xuất, xây dựng và triển khai các biện pháp chống thất thu đem lại kết quả cao. Việc phấn đấu đạt chỉ tiêu thu nợ của ngành giao, Cục Thuế đề ra các chỉ tiêu thi đua cụ thể.

Nhờ vậy, kết quả công tác thu nợ của toàn ngành luôn đạt được các chỉ tiêu thu nợ của Tổng cục Thuế giao ngay cả trong điều kiện khó khăn nhất. Trong 5 năm qua, các tập thể và cá nhân Cục Thuế đã có 79 sáng kiến, cải tiến được các cấp công nhận, trong đó có 16 sáng kiến được Tổng cục Thuế công nhận đã cải tiến, hợp lý hóa, khắc phục các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công việc hằng ngày và nâng cao hiệu quả công tác.

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức Cục Thuế còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; ủng hộ nạn nhân bão, lụt, Quỹ “Vì người nghèo”, Bảo trợ trẻ em, Quỹ tình thương, vì người nghèo... với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Phấn đầu vượt thu ít nhất 5%/năm

Đại hội Đảng bộ Cục Thuế Đà Nẵng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức mới đây đã đánh giá nghiêm túc thành tựu, làm rõ những ưu điểm, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết quả Đảng bộ Cục Thuế đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015 xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố.

Trong giai đoạn 2015-2020, khi các chính sách mới từ Trung ương, đặc biệt là chính sách hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế mà Việt Nam tham gia sẽ có hiệu lực thi hành, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến khó lường… sẽ tác động không nhỏ đến ngành Thuế.

Do vậy, nhiệm vụ thu ngân sách hằng năm tiếp tục là thách thức với Đảng bộ Cục Thuế Đà Nẵng. Tuy vậy, từ nỗ lực và quyết tâm chính trị cao nhất, mục tiêu đặt ra giai đoạn 2015-2020 của ngành Thuế thành phố là phấn đấu hằng năm thu ngân sách vượt ít nhất 5%.

Ông Trần Văn Miên cho biết, để tiếp tục duy trì tính bền vững trong công tác thu ngân sách Nhà nước các năm tiếp theo, ngành Thuế thành phố sẽ quyết liệt tăng thu nội địa, đi liền với các giải pháp chống thất thu, trốn thuế, thu hồi số thuế nợ đọng…

Trong đó, ngoài triển khai tuyên truyền sâu rộng các quy định về Luật Thuế, Luật Quản lý thuế, ngành Thuế sẽ tăng cường đối thoại với doanh nghiệp qua nhiều kênh khác nhau; triển khai thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề, thanh tra các doanh nghiệp rủi ro cao về thuế; đẩy mạnh kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử.

Đảng bộ Cục Thuế cũng sẽ triển khai thực hiện nghiêm giải pháp tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên, công chức của ngành về thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); thực hiện hiệu quả Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về nội dung “5 xây” và “3 chống” và quy định của ngành Thuế về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.