Hòa Bình rút ngắn thời gian kiểm tra thuế còn 4,25 ngày

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Công tác thanh kiểm tra thuế ở Hòa Bình đã được đổi mới và nâng cao thông qua việc xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra hợp lý, không ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian thanh, kiểm tra được rút ngắn.

Bộ phận một cửa của Cục Thuế Hòa Bình. Ảnh: Hồng Quý
Bộ phận một cửa của Cục Thuế Hòa Bình. Ảnh: Hồng Quý

Rút ngắn thời gian thanh, kiểm tra thuế

Phó cục trưởng Nguyễn Anh Tuấn cho biết, triển khai thực hiện theo đúng tinh thần của Nghị quyết 19/2017/NQ-CP, cũng như nhằm đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, ngành Thuế Hòa Bình đã đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thanh kiểm tra thuế.

Tính trong 6 tháng đầu năm 2017, ngành Thuế Hòa Bình đã duy trì và thực hiện rút ngắn thời gian thanh tra chỉ còn 6,5 ngày làm việc thực tế, tương đương với 52 giờ/đơn vị, kiểm tra thuế chỉ 4,25 ngày, tương đương 34 giờ/đơn vị (theo Luật Quản lý thuế thì một cuộc thanh tra tại trụ sở doanh nghiệp là 30 ngày, tương ứng với 240 giờ; một cuộc kiểm tra là 5 ngày, tương ứng với 40 giờ).

"Ban lãnh đạo Cục thuế đã chỉ đạo toàn ngành hạn chế các cuộc kiểm tra trùng lắp giữa các bộ phận chức năng, đồng thời quy định rõ trường hợp, mức độ mà công chức thuế được yêu cầu doanh nghiệp giải trình hồ sơ khai thuế để hạn chế sự tùy tiện của công chức thuế, giảm thiểu sự trùng lắp nhiều yêu cầu giải trình của từng bộ phận chức năng đối với cùng một doanh nghiệp" - ông Tuấn nêu rõ.

Từ đầu tháng 5/2017, Cục Thuế Hòa Bình đã tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) bằng phương thức điện tử nhằm đơn giản thủ tục hoàn thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT) chấp hành tốt pháp luật thuế và công khai, minh bạch việc giải quyết hoàn thuế tại cơ quan thuế các cấp, từng bước hoàn thiện giao dịch điện tử giữa NNT và cơ quan thuế.

Giảm chi phí không chính thức

Đại diện lãnh đạo Cục Thuế Hòa Bình cho biết, cơ quan Thuế các cấp ở Hòa Bình đã thực hiện triệt để công tác rà soát, đơn giản hóa thủ thục hành chính (TTHC) thuế, trên cơ sở tiếp nhận và xem xét các vướng mắc của doanh nghiệp (DN), từ đó phát hiện kịp thời các TTHC thuế không còn phù hợp, qua đó kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, góp phần tích cực hoàn thiện chế độ, chinh sách thuế và đơn giản hóa TTHC theo đúng Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020.

"Trong năm 2016, ngành Thuế Hòa Bình đã thực hiện rà soát, cắt giảm được 10% TTHC thuế không cần thiết, phấn đấu đến hết năm 2017 chỉ tiêu này sẽ đạt 15%", ông Nguyễn Anh Tuấn thông tin.

Ông Tuấn cũng cho biết, Cục thuế Hòa Bình thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động tiếp dân và giải quyết TTHC thuế, bảo đảm mọi hồ sơ, phản ánh, khiếu nại đều được ghi nhận và trả lời đầy đủ, được người nộp thuế (NNT) đồng thuận.

Đặc biệt, công tác kiểm tra nội bộ chú trọng các lĩnh vực nhạy cảm như: cấp, bán hóa đơn lẻ, thông báo phát hành hóa đơn, giải quyết hồ sơ hoàn thuế, xét miễn, giảm thuế, gia hạn nộp thuế, xác nhận nghĩa vụ thuế, quyết toán thuế, kiểm tra giải thể, ngừng nghỉ kinh doanh. Qua đó tăng cường sự giám sát về tình hình thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những việc làm sai quy trình nghiệp vụ.

Trong báo cáo gửi cấp trên cho thấy, tỷ lệ kiểm tra nội bộ trong ngành Thuế Hòa Bình đang giữ ở mức 25%, phấn đấu đến hết năm 2017 thì tỷ lệ này sẽ đạt ở mức 30%.