Năm tháng Cục Thuế Hà Nội ước thu đạt 41,5% dự toán

Theo baohaiquan.vn

Theo thông tin từ Cục Thuế Hà Nội, 5 tháng đầu năm, Cục Thuế Hà Nội ước thu đạt 41,5% dự toán pháp lệnh, tăng 16% so cùng kỳ năm trước.

Hoạt động quyết toán thuế tại Cục Thuế Hà Nội. Ảnh Thùy Linh.
Hoạt động quyết toán thuế tại Cục Thuế Hà Nội. Ảnh Thùy Linh.
Cục Thuế Hà Nội phấn đấu 6 tháng đầu năm phải đảm bảo hoàn thành trên 50% dự toán thu ngân sách của năm 2017.

Xác định nhiệm vụ thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, thách thức, ngay từ những tháng đầu năm, Cục Thuế Hà Nội đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thu, tăng cường chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh việc kiểm tra, rà soát việc kê khai, nộp thuế của các doanh nghiệp, người nộp thuế (NNT).

Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu về khai thuế, nộp thuế để đôn đốc NNT thực hiện nghĩa vụ về thuế đầy đủ, kịp thời và sát với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; triển khai, quyết liệt, công tác đôn đốc, cưỡng chế nợ đọng thuế và thanh tra, kiểm tra thuế... Bên cạnh đó, Cục Thuế Hà Nội cũng đã chủ động phối hợp với các Vụ của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính rà soát, kiến nghị hỗ trợ thu kịp thời một số khoản thu phát sinh...

Về thu hồi nợ đọng thuế, tính đến 31/5/2017, Cục Thuế Hà Nội đã thu được 5.300 tỷ đồng, cưỡng chế nợ thuế đạt gần 90% số tiền nợ thuế phải cưỡng chế. Ngoài ra, Cục Thuế tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế và đã hoàn thành 4.991 cuộc thanh tra, kiểm tra với xử lý truy thu 748 tỷ đồng, tăng cả về số lượng và số thuế xử lý sau thanh tra, kiểm tra... 

Cục Thuế đã thực hiện công khai thông tin 41 dự án nợ tiền sử dụng đất với số tiền nợ 2.384 tỷ đồng, sau công khai thông tin đã có 38 đơn vị nộp tiền vào NSNN với số tiền 1.503 tỷ đồng. 4 tháng đầu năm 2017, Cục Thuế Hà Nội đã thu được 3.046 tỷ đồng nợ đọng tiền sử dụng đất.

Đặc biệt, Cục Thuế Hà Nội đã xây dựng bảng giá đất riêng cho các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn nhằm thu hút đầu tư; phối hợp chính quyền các quận, huyện, thị xã triển khai cơ chế liên thông thủ tục hành chính trong “Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế”; xây dựng đề án phân công cơ quan Thuế quản lý doanh nghiệp áp dụng từ 1/7/2017; triển khai đề án dán tem cây xăng trên địa bàn...

Đồng thời, đơn vị cũng đã triển khai ứng dụng khai thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập cá nhân điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân; duy trì kê khai qua mạng đạt trên 97%; nộp thuế điện tử trên 94%; tiếp tục triển khai đề án Hóa đơn điện tử theo hướng phát triển của Tổng cục Thuế và Hóa đơn điện tử theo hướng xã hội hóa có kết nối dữ liệu với Cơ quan Thuế... 

Để đảm bảo hoàn thành trên 50% dự toán thu trong 6 tháng đầu năm, Cục Thuế Hà Nội kiến nghị HĐND, UBND Thành phố, quan tâm hỗ trợ để chỉ đạo các sở, ngành và UBND quận, huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, đối với nguồn đấu giá thành công và đã thu được tiền đầu giá thì nộp ngay vào ngân sách; chỉ đạo các cơ quan tài chính tại địa phương thực hiện rà soát lại các khoản thu chưa tính đưa vào thu ngân sách như phí, lệ phí, các khoản thu cố định tại xã; đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế tại địa phương, tiếp phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong công tác đôn đốc, cưỡng chế nợ đọng thuế.