Hoãn kiểm tra sau thông quan để hỗ trợ doanh nghiệp

Trần Huyền

Để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan chưa thực hiện kiểm tra sau thông quan theo kế hoạch đối với các cuộc kiểm tra sau thông quan chưa cần thiết.

Tổng cục Hải quan yêu cầu hoãn kiểm tra sau thông quan để hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh minh họa: internet
Tổng cục Hải quan yêu cầu hoãn kiểm tra sau thông quan để hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh minh họa: internet

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và bất ổn, sản xuất một số ngành công nghiệp chủ lực của Việt Nam suy giảm do chi phí sản xuất đầu vào tăng cao, số lượng đơn đặt hàng giảm mạnh. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp sản xuất đình trệ, phải cho công nhân nghỉ luân phiên, khó tiếp cận nguồn vốn do lãi suất tăng cao.

Trong bối cảnh trên, Tổng cục Hải quan đã có văn bản đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố bằng mọi biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giảm thiểu các thủ tục hành chính để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Riêng đối với lực lượng kiểm tra sau thông quan trong toàn ngành, Tổng cục Hải quan yêu cầu, trong năm 2023 chưa thực hiện kiểm tra sau thông quan theo kế hoạch đối với các cuộc kiểm tra sau thông quan chưa cần thiết; tập trung nghiên cứu, lựa chọn các doanh nghiệp để kiểm tra có trọng tâm trọng điểm.

Đồng thời, tăng cường đào tạo, tập huấn để nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra sau thông quan; Nghiên cứu để xây dựng các kế hoạch kiểm tra sau thông quan theo từng chuyên đề có rủi ro, vi phạm.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu Cục Kiểm tra sau thông quan sớm hoàn thiện quy trình kiểm tra sau thông quan thay thế Quyết định số 575/QĐ-TCHQ ngày 21/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình kiểm tra sau thông quan để tập huấn cho lực lượng kiểm tra sau thông quan trong toàn ngành.

Theo Tổng cục Hải quan, lũy kế từ đầu năm đến 15/4/2023, toàn ngành Hải quan đã kiểm tra sau thông quan 551 cuộc, trong đó có 109 cuộc tại trụ sở doanh nghiệp và 442 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan.

Thông qua kết quả kiểm tra sau, cơ quan hải quan đã ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 155,8 tỷ đồng.