Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh:

Hoàn thành xuất cấp hàng DTQG phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

Minh Anh

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) tại Quyết định số 496/QĐ-TCDT, ngày 18/8/2021, Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia (DTQG) cho Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh để hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố đảm bảo số lượng, chất lượng và đúng chủng loại theo quy định.

Đến ngày 18/8/2021, Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành việc xuất cấp nhà bạt, máy phát điện cho Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh.
Đến ngày 18/8/2021, Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành việc xuất cấp nhà bạt, máy phát điện cho Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất cấp và bàn giao 150 bộ nhà bạt (gồm 80 bộ loại 16,5 m2; 70 bộ loại 24,5 m2) và 03 bộ máy phát điện loại 136-150 KVA từ nguồn DTQG cho UBND TP. Hồ Chí Minh để trang cấp cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trước thời gian quy định.

Ngay sau lễ xuất cấp và bàn giao các mặt hàng trên, Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh đã hướng dẫn cho các lực lượng của Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ tiếp nhận hàng DTQG cách sử dụng và chạy thử máy phát điện, lắp dựng nhà bạt mẫu nhằm đảm bảo sử dụng được ngay khi đến tay lực lượng phòng chống dịch.

Công tác xuất cấp hàng DTQG được Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 2/6/2020 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng DTQG để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng kịp thời đúng quy định.

Trước đó, ngày 13/8/2020, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng đã ký ban hành Quyết định số 2841/QĐ-UBND về tiếp nhận và sử dụng hàng DTQG để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND TP. Hồ Chí Minh giao Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh, Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên và Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ khẩn trương triển khai tiếp nhận hàng DTQG để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo thời gian xuất cấp, giao nhận các mặt hàng theo như quyết định phân bổ của Tổng cục DTNN (tại Quyết định số 496/QĐ-TCDT ngày 12/8/2021).

Quyết định số 496/QĐ-TCDT ngày 12/8/2021 của Tổng cục DTNN nêu rõ, giao các Cục DTNN khu vực: Nam Tây Nguyên, TP. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ thực hiện xuất cấp (không thu tiền) gồm 410 bộ nhà bạt cứu sinh (gồm 150 bộ loại 16,5 m2, 170 bộ loại 24,5m2 và 90 bộ loại 24,75m2); 14 bộ máy phát điện (gồm 11 bộ loại 30 KVA và 03 bộ loại 136-150 KVA) từ nguồn DTQG cho UBND TP. Hồ Chí Minh để trang cấp cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 theo Quyết định số 1394/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổng cục DTNN yêu cầu các Cục DTNN khu vực phải hoàn thành công tác xuất cấp trước ngày 25/8/2021.

Trước đó, ngày 12/8/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành Quyết định số 1394/QĐ-TTg giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền nhà bạt, máy phát điện từ nguồn DTQG cho UBND TP Hồ Chí Minh để trang cấp cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19, gồm: 410 bộ nhà bạt cứu sinh (gồm: 150 bộ loại 16,5 m2, 170 bộ loại 24,5 m2 và 90 bộ loại 24,75 m2); 14 bộ máy phát điện (gồm 11 bộ loại 30 KVA và 3 bộ loại 136-150 KVA)…