Hoàn thiện đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm với hàng hóa nhập khẩu

PV.

Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hoá nhập khẩu được xây dựng nhằm tạo thuận lợi tối đa cho thương mại qua biên giới, nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu của Nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai chủ trì hội nghị.
Thứ trưởng Vũ Thị Mai chủ trì hội nghị.

Ngày 10/8/2020, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã chủ trì cuộc họp trực tuyến “Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hoá nhập khẩu” với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, cơ quan liên quan; các cục, vụ của Bộ Tài chính.

Tại cuộc họp, các ý kiến tham gia đều thống nhất chủ trương cần cải cách sâu rộng công tác kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu nhằm tạo thuận lợi tối đa cho thương mại qua biên giới, nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu của nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đại diện các bộ, ngành, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các cơ quan liên quan, đặc biệt là Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ đã đánh giá cao những tiếp thu của Ban soạn thảo đề án trong việc xây dựng mô hình mới về kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu.

Các đại biểu cũng đã góp ý các vấn đề cụ thể như: cơ sở pháp lý; mô hình triển khai; sự phối hợp và trách nhiệm của các bên liên quan; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai mô hình mới...

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Vũ Thị Mai nhấn mạnh, tại Nghị quyết số 99/NQ-CP năm 2019 và Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2020, Chính phủ giao Bộ Tài chính “xây dựng Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành theo hướng cơ quan Hải quan là đầu mối thực hiện kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu (trừ các mặt hàng liên quan đến an ninh, quốc phòng, kiểm dịch...), bộ quản lý chuyên ngành thực hiện hậu kiểm”.

Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hoá nhập khẩu đã bám sát các chỉ đạo, định hướng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong nhiều năm qua về cải cách toàn diện công tác quản lý và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu.

Theo đó, mô hình mới kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu nhằm cắt giảm chi phí, thời gian thông quan hàng hóa và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở cải cách thực chất công tác kiểm tra chuyên ngành theo hướng cơ quan hải quan là đầu mối thực hiện kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu, đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

Đánh giá cao sự quan tâm của các bộ, ngành, các bên liên quan trong việc hợp tác với cơ quan hải quan, ban soạn thảo trong quá trình xây dựng, hoàn thiện đề án, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đề nghị Tổng cục Hải quan chủ trì phối hợp các bộ tiếp thu các ý kiến tham gia để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, Dự thảo Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu trình Bộ Tài chính trong thời gian sớm nhất của tháng 8/2020. Trong đó, cần đánh giá tác động khi triển khai mô hình mới; làm rõ trách nhiệm của cơ quan Hải quan, các bộ ngành khi triển khai cũng như trách nhiệm các bộ, ngành phối hợp với cơ quan Hải quan.