Hoàn thuế nhập khẩu đối với các lô hàng nguyên liệu giấy có tờ khai nhập khẩu

Anh Ngọc

(Tài chính) Một trong những vấn đề đang được rất nhiều các doanh nghiệp quan tâm tới trong thời gian qua đó là hoàn thuế nhập khẩu đối với các lô hàng nguyên liệu giấy có tờ khai nhập khẩu sẽ được tính thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Theo đó, Bộ Tài chính đã nhận được công văn số 1291/HQHN-KTSTQ ngày 15/06/2012 của Cục Hải quan TP.Hà Nội về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với các lô hàng nguyên liệu giấy có tờ khai nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan từ tháng 02/2009 đến tháng 05/2010 của Công ty cổ phần Mặt trời vàng Việt Nam.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có văn bản số 607/BTC-TCHQ ngày 11/01/2013 trả lời Cục Hải quan TP. Hà Nội,Công ty cổ phần Mặt trời vàng Việt Nam. Theo đó, công văn của Bộ Tài chính cho biết:

Căn cứ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; khoản 4 Điều 19 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ (nay là khoản 4 Điều 15 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ).

Bộ Tài chính giao Cục Hải quan thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Thuế TP. Hà Nội thực hiện kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, phiếu xuất nhập kho, chứng từ thanh toán tiền hàng, các giao dịch có liên quan ... của số nguyên liệu giấy nhập khẩu theo 58 tờ khai từ tháng 02/2009 đến tháng 05/2010 của Công ty cổ phần Mặt trời vàng Việt Nam nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau thì thực hiện hoàn thế nhập khẩu cho doanh nghiệp.

1. Giá bán nguyên liệu giấy của Công ty CP Mặt trời vàng Việt Nam cho Công ty cổ phần in và bao bì Goldsun, giá bán bao bì carton của Công ty cổ phần in và bao bì Goldsun cho hai Công ty trong khu chế xuất (Công ty TNHH Canon Việt Nam, Công ty TNHH Kane Pakage) là giá không bao gồm thuế nhập khẩu nguyên liệu giấy nhập khẩu;

2. Số nguyên liệu giấy Công ty cổ phần Mặt trời vàng Việt Nam đề nghị hoàn thuế nhập khẩu thực tế đã thực nộp thuế nhập khẩu và đã được đưa vào sản xuất hàng xuất khẩu, đã thực xuất khẩu;

3. Số thuế được hoàn xác định trên cơ sở định mức nguyên liệu vật tư thực tế có chứng từ chứng minh để sản xuất hàng xuất khẩu