Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 8 thành công tốt đẹp

Trần Huyền

Chiều ngày 8/4/2022, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (AFMGM) lần thứ 8 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đại diện Bộ Tài chính Việt Nam tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (AFMGM) lần thứ 8.
Các đại biểu tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (AFMGM) lần thứ 8.

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 8, các Bộ trưởng và Thống đốc đã có phiên đối thoại với các cộng đồng doanh nghiệp ASEAN, ASEAN - Hoa Kỳ, ASEAN - EU về các vấn đề quan tâm của khu vực doanh nghiệp trong lĩnh vực tăng trưởng xanh và quản lý nền kinh tế số.

Các Bộ trưởng và Thống đốc cũng nghe báo cáo và cho ý kiến về các kết quả triển khai Lộ trình Hội nhập tài chính tiền tệ ASEAN trong các lĩnh vực tự do hóa dịch vụ tài chính, phát triển thị trường vốn, và các lĩnh vực hợp tác tài chính ngân hàng khác.

Hội nghị hoan nghênh những tiến bộ nổi bật trong các sáng kiến tự do hóa dịch vụ tài chính, đặc biệt là việc khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Canada và đàm phán nâng cấp Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Úc - New Zealand. Hội nghị đề nghị Ban Thư ký ASEAN phối hợp với các nước khẩn trương triển khai ký kết Nghị định thư thực hiện Gói 9 về Tự do hóa dịch vụ tài chính trong thời gian phù hợp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội nghị.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Hồ Đức Phớc đánh giá cao nỗ lực của các nhóm công tác trong các lĩnh vực hợp tác tài chính. Bộ trưởng đề nghị các nhóm công tác tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác hiệu quả, đặc biệt là các hoạt động triển khai cơ chế Một cửa ASEAN, trao đổi dữ liệu thông tin giữa các cơ quan bảo hiểm, hải quan, thuế ASEAN.

Bộ trưởng cũng ghi nhận các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp và chia sẻ những định hướng chuyển đổi số trong các lĩnh vực tài chính của Việt Nam. Trong đó, Việt Nam sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nền tảng tài chính số. Thực hiện hiện đại hóa nền tài chính quốc gia là một định hướng quan trọng, tập trung vào việc xây dựng hệ thống thông tin quản lý thuế, xây dựng hải quan số, kho bạc số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các thị trường tài chính.

Hải quan một cửa ASEAN đã vận hành tốt, tuy nhiên để giải quyết vướng mắc về việc trao đổi tờ khai hải quan, Bộ trưởng đề nghị các nước ASEAN phản hồi các lỗi kỹ thuật để hoàn thiện việc kết nối. Về thuế, Bộ trưởng đề nghị thảo luận về kết nối chứng nhận cư trú để miễn giảm thuế theo hiệp định thuế trong ASEAN.

Trên cơ sở đồng thuận chung, các Bộ trưởng và Thống đốc đã nhất trí thông qua Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN lần thứ 8.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 8 và các hội nghị liên quan đã thành công tốt đẹp. Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN lần thứ 9 sẽ diễn ra vào năm 2023 dưới sự chủ tọa của Indonesia.