Hơn 5,5 triệu cổ phiếu Chè Hiệp Khánh niêm yết trên HNX

PV.

Ngày 12/1/2017, CTCP Chè Hiệp Khánh đã chính thức đưa hơn 5,5 triệu cổ phiếu HKT lên đăng ký niêm yết trên thị trường cổ phiếu niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Năm 2011, HKT chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP với vốn điều lệ 3,1 tỷ đồng. Nguồn: hnx.vn
Năm 2011, HKT chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP với vốn điều lệ 3,1 tỷ đồng. Nguồn: hnx.vn

Theo HNX, tổng giá trị đăng ký niêm yết của HKT hơn 55,7 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.500 đồng/cổ phiếu.

CTCP Chè Hiệp Khánh trước đây là công ty TNHH Sản xuất Cơ khí và Xây dựng thành lập năm 2007. Năm 2009, công ty đầu tư xây dựng nhà máy chế biến chè và nông sản với công suất 2.000 tấn/năm nhằm khai thác tối đa lợi thế tiềm năng trong lĩnh vực nông nghiệp và vùng nguyên liệu sẵn có.

Năm 2011, HKT chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP với vốn điều lệ 3,1 tỷ đồng, trong đó CTCP Đầu tư chuyên nghiệp Việt Nam nắm giữ 23,57% vốn cổ phần.

Với cơ sở hạ tầng đồng bộ từ thu mua nguyên liệu chè búp tươi, sơ chế, tinh chế và đóng gói xuất khẩu, HKT tập trung khai thác nguyên liệu chè tươi từ 3 nông trường ở Lương Sơn, Hòa Bình và Ba Vì. Ngoài ra, công ty còn có hệ thống các nhà cung ứng chè sơ chế uy tín trên các tỉnh Tây Bắc như Lai Châu, Sơn La, Yên Bái…

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của HKT bao gồm sản xuất, chế biến, gia công các loại chè xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Trong đó, doanh thu từ mảng bán hàng nội địa chiếm thị phần lớn trong tổng doanh thu của công ty (97,58%) và sản phẩm chè xanh sơ chế là sản phẩm có khối lượng tiêu thụ lớn nhất (trên 45%) trong tất cả các mặt hàng qua nhiều năm.

Kết quả kinh doanh năm 2014 – 2015 và 10 tháng năm 2016

              Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2014

Năm 2015

% tăng giảm

10 tháng/2016

Vốn CSH

31,1

59,8

92,22%

66,1

Doanh thu thuần

31,2

58,7

87,96%

53,6

Lợi nhuận sau thuế

1

4,7

357,36%

6,5

Tỷ lệ cổ tức (%)

-

5

-

-

     Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và BCTC Qúy III/2016)

Trong thời gian tới, HKT tập trung đẩy mạnh kinh doanh trên cả 2 thị trường xuất khẩu và nội tiêu: đẩy mạnh tỷ trọng chè nội tiêu (sản phẩm chè cao cấp) và duy trì xuất khẩu sang các nước đối tác nước ngoài có sẵn cũng như mở rộng ra các thị trường mới có giá cao hơn.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của HKT năm 2016:

Chỉ tiêu

Năm 2016

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

105

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

12

Tỷ lệ LNST/DTT (%)

11,46

Tỷ lệ LNST/VĐL (%)

10,03

Cổ tức (%)

5

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016