Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

PV

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 7294/BTNMT-TTTT ngày 30/8/2023 gửi các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, thành đề nghị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”.

Cán bộ, công chức Cục Hải quan Quảng Ninh tham gia chiến dịch "Làm sạch biển năm 2023".
Cán bộ, công chức Cục Hải quan Quảng Ninh tham gia chiến dịch "Làm sạch biển năm 2023".

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng, được Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993.

Trong những năm qua, tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường là đơn vị chủ trì phát động hưởng ứng Chiến dịch. Chiến dịch đã tạo được sức lan tỏa và chuyển biến quan trọng tới cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, điển hình như phong trào: Ra quân làm sạch môi trường, thu gom rác thải, trồng cây xanh, làm sạch bờ biển...

Năm 2023, Chiến dịch được Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn” nhằm tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường; khuyến khích các hoạt động, phong trào cộng đồng vì môi trường, hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả các cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. 

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền về: "Hãy sử dụng sản phẩm từ vật liệu tái chế", "Giảm thiểu rác thải nhựa bằng cách tái sử dụng và tái chế", "Trồng thêm một cây xanh là góp phần bảo vệ môi trường", "Hãy giữ gìn vệ sinh chung – Nói không với xả rác bừa bãi", "Từ chối sử dụng túi nilon khó phân huỷ là hành động thiết thực bảo vệ môi trường"...

Để Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 đạt kết quả cao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương căn cứ điều kiện thực tế để tiếp tục phát động các phong trào cộng đồng như: Ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây, cải thiện, phục hồi môi trường tại nơi làm việc và khu vực lân cận, nhất là trên các hồ, sông, kênh, rạch….

Tăng cường hơn các hoạt động ra quân làm sạch môi trường tại các bãi biển, khu vực ven bờ, trong đó tập trung vào việc thu gom, thu hồi các sản phẩm làm từ nhựa, bao bì, túi nilon khó phân hủy và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định. Căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức chiến dịch cao điểm, sự kiện, phong trào, chương trình hành động để hưởng ứng và tạo giá trị lan tỏa cao. 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường; phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023. 

Đẩy mạnh, lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong các chương trình đào tạo; nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động, cơ quan, đơn vị đối với công tác bảo vệ môi trường, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức về lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên; xây dựng đạo đức môi trường, văn hóa, văn minh sinh thái trong ứng xử với tự nhiên; khắc phục và loại bỏ tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà bỏ qua trách nhiệm bảo vệ môi trường. 

Các cơ quan truyền thông, báo chí tăng thời lượng tuyên truyền, truyền thông về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các nội dung có liên quan đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các hoạt động vì môi trường... 

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện, cần phát hiện, nhân rộng các gương điển hình, mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về bảo vệ môi trường; Khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường...