VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kho bạc kiến nghị thu hồi trên 4,4 tỷ đồng qua thanh tra chuyên ngành

Thu phạt vi phạm hành chính tại KBNN Văn Yên, Yên Bái. Ảnh: Hạnh Thảo

Kho bạc kiến nghị thu hồi trên 4,4 tỷ đồng qua thanh tra chuyên ngành

Trong năm 2017, thông qua thanh tra chuyên ngành kho bạc (TTCNKB), Kho bạc Nhà nước đã kiến nghị thu hồi trên 4,4 tỷ đồng cho các sai phạm trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN).

Bước đầu tạo được sự đồng thuận của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

Điểm nhấn thông tin tài chính-kinh tế nổi bật tuần qua

Khẳng định vai trò thanh tra chuyên ngành Kho bạc

Kho bạc Bắc Kạn thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra

Phạt 4.307 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc

Thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước: Phát hiện nhiều sai phạm

Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong năm 2017, toàn hệ thống đã thực hiện 310 cuộc TTCNKB, trong đó, KBNN thực hiện 2 cuộc, các KBNN tỉnh, thành phố thực hiện 308 cuộc.

Qua TTCNKB, nhiều sai phạm trong việc chấp hành các chế độ của các đơn vị sử dụng NSNN đã được phát hiện như: Chi sai định mức, chế độ, chi không đúng đối tượng, chi vượt dự toán; thiếu căn cứ chi theo quy định (thiếu bảng chấm công trong chi lương); hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ (lưu thiếu hoặc làm thất lạc quyết định thành lập đơn vị trong hồ sơ mở tài khoản của đơn vị); hồ sơ chưa đảm bảo pháp lý (chưa kịp thời đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký khi có thay đổi về pháp lý; quyết định bổ nhiệm, phân công kế toán trưởng, phụ trách kế toán chưa phù hợp với quy định); lập chứng từ chi không đúng nội dung chi; sử dụng tiền tạm ứng không đúng chế độ quy định, không đúng đối tượng thụ hưởng, chậm thanh toán tạm ứng theo quy định; thời hạn gửi cam kết chi không đúng quy định...

Từ những sai phạm này, KBNN đã kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm khắc phục những khuyết điểm, sơ hở, rủi ro trong công tác quản lý, tăng cường trật tự, kỷ cương góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng NSNN.

Cụ thể: Sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo đúng, đủ theo quy định hiện hành; sửa đổi, bổ sung về chế độ, chính sách liên quan đến quản lý tài chính theo đặc thù tại đơn vị sử dụng NSNN; cấp có thẩm quyền bổ sung quy định về định mức tồn quỹ tiền mặt tại các đơn vị được thanh tra (còn nhiều đơn vị thực hiện tọa chi), các quy định chưa phù hợp với thực tế phát sinh trong chế độ kiểm soát chi NSNN; bổ sung xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) đối với các hành vi vi phạm chưa có trong quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP và Thông tư số 54/2014/TT-BTC.

Cũng báo cáo này cho biết, qua các sai phạm của các đơn vị sử dụng ngân sách, KBNN đã kiến nghị thu hồi trên  4,4 tỷ đồng (trong đó: Nộp NSNN  trên 2,7 tỷ đồng; nộp giảm chi  trên 1,7 tỷ đồng). Cho đến nay, đã thu hồi được trên 3,9 tỷ đồng, còn lại trên 504 triệu đồng đang được tiếp tục theo dõi, thu hồi nộp NSNN.

Ngoài ra, trong việc thực hiện xử phạt VPHC, KBNN đã ban hành 56 quyết định (trong đó có 10 quyết định cảnh cáo, 46 quyết định phạt tiền). Số tiền xử phạt VPHC trên 164 triệu đồng (trong đó: số tiền đã nộp phạt trên 133 triệu đồng, chưa nộp phạt trên 31 triệu đồng).
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM