Kho bạc Nhà nước: Đẩy mạnh giải pháp kiểm soát chi chặt chẽ

Hồng Ánh

Công tác kiểm soát chi đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước. Là cơ quan thực hiện kiểm soát và cấp phát vốn cho các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã và đang tích cực triển khai các giải pháp, đảm bảo kiểm soát chi chặt chẽ, đúng quy định.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác kiểm soát chi ngân sách

Cùng với công tác thu ngân sách nhà nước, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính, hệ thống KBNN đã có những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi ngân sách. Đặc biệt, trong kiểm soát chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo thủ tục chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn định mức, chế độ và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng giao dịch; tăng cường kiểm soát chi ngân sách nhà nước hiệu quả, tiết kiệm, góp phần kiềm chế chống lạm phát.

Từ đầu năm đến nay, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định. Theo báo cáo của KBNN, trong công tác chi thường xuyên, tính đến ngày 30/4/2023, hệ thống KBNN đã thực hiện thanh toán ước đạt 309.186 tỷ đồng, bằng 26,1% dự toán chi thường xuyên năm 2023 của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Đối với chi đầu tư, tính đến ngày 30/4/2023, lũy kế vốn đầu tư kiểm soát, thanh toán qua KBNN thuộc kế hoạch năm 2023 là 110.796,3 tỷ đồng. Con số này bằng 16,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN (663.236,5 tỷ đồng).

Trong đó, vốn trong nước thanh toán là 107.177,2 tỷ đồng (bằng 16,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN; bằng 15,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND Tỉnh giao thêm kiểm soát chi qua KBNN); vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua KBNN là 3.619,1 tỷ đồng, bằng 12,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN.

Trong số các địa phương, Đồng Tháp và Thừa Thiên Huế là 2 tỉnh có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn trung bình của cả nước. Trong đó, KBNN là cơ quan thực hiện kiểm soát và cấp phát vốn cho các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã góp sức đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công của 2 tỉnh này.

Cụ thể, tại tỉnh Đồng Tháp, ngay từ đầu năm, Tỉnh đã quyết liệt triển khai những biện pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhằm đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Đồng thời, chỉ đạo đẩy nhanh khâu quyết toán vốn đầu tư các dự án đã hoàn thành, khẩn trương thu hồi, hoàn ứng và tạm ứng các dự án, công trình đã được bố trí vốn. KBNN thanh toán cho dự án có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian sớm nhất, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi…

Với những giải pháp cụ thể, Đồng Tháp hiện là tỉnh giải ngân vốn đầu tư công cao nhất 4 tháng đầu năm 2023 của cả nước. Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 4/2023, tỉnh này ước giải ngân được 2.290 nghìn tỷ đồng, đạt 38,3% so với kế hoạch và đạt 40,57% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Còn tại Thừa Thiên Huế, để nắm bắt kịp thời tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, KBNN Thừa Thiên Huế yêu cầu các đơn vị KBNN trực thuộc thực hiện quy trình kiểm soát chi lồng ghép với quy trình giao dịch điện tử trên dịch vụ công trực tuyến; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án; thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực kho bạc để phục vụ tốt cho các đơn vị giao dịch…

Qua đó, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Thừa Thiên Huế đã đạt cao hơn mức trung bình của cả nước. Cụ thể, với tổng số vốn được giao trong năm 2023 gần 6.629 tỷ đồng, trong đó, kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao là trên 5.758 tỷ đồng, địa phương giao thêm trên 870 tỷ đồng. Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, dự kiến hết tháng 4/2023, tỉnh Thừa Thiên Huế giải ngân được trên 1.359 tỷ đồng, đạt 20,5% kế hoạch vốn và đạt 23,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo kiểm soát chi chặt chẽ

Để góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân của cả nước, trong thời gian tới, KBNN tiếp tục định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công. Trong đó, KBNN nêu rõ tỷ lệ giải ngân cao, thấp của các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương, làm cơ sở để Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có biện pháp thúc đẩy giải ngân.

Ngoài việc yêu cầu các đơn vị KBNN trực thuộc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 589/CT-KBNN về tăng cường công tác kiểm soát chi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán của toàn hệ thống, KBNN cũng yêu cầu các đơn vị KBNN chủ động phối hợp với chủ đầu tư để kịp thời nắm bắt các vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ; đôn đốc chủ đầu tư có khối lượng đến đâu thì làm thủ tục nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay gửi KBNN.

Bên cạnh đó, để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, KBNN tiến hành khảo sát khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công tại Ứng dụng khảo sát, đánh giá được mở trên Trang thông tin dịch vụ công của KBNN từ ngày 17/5/2023 đến ngày 17/6/2023.

Các ý kiến tham gia đánh giá sẽ giúp KBNN nắm bắt được thông tin trực tiếp từ chủ đầu tư, ban quản lý dự án làm căn cứ đề xuất các giải pháp tham mưu với các cơ quan cấp trên và các cấp chính quyền địa phương, góp phần đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 2 tháng 5/2023