Kho bạc Nhà nước điều hành ngân quỹ linh hoạt, kịp thời và an toàn

Thái Hằng

(Tài chính) Ngày 17/12, tại Hà Nội, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà và đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Tài chính; toàn thể đội ngũ lãnh đạo và cán bộ công chức KBNN; Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố; Đại diện phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Trần Xuân Hà trao tặng Huân chương Lao động cho các đồng chí nguyên lãnh đạo KBNN các tỉnh.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Trần Xuân Hà trao tặng Huân chương Lao động cho các đồng chí nguyên lãnh đạo KBNN các tỉnh.

Quản lý chặt chẽ các khoản chi Ngân sách Nhà nước

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của hệ thống KBNN năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp tổ chức kế hoạch hành động trong năm 2015, Phó Tổng giám đốc KBNN Trần Kim Vân cho biết: Với mục tiêu và phương châm hành động là “Tập trung thực hiện Chiến lược phát triển KBNN; vận hành ổn định hệ thống TABMIS; kiện toàn tổ chức bộ máy; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao”, trong năm 2014, hệ thống KBNN đã cơ bản hoàn thành tốt 11 nhiệm vụ công tác trọng tâm. Cụ thể: Trong công tác xây dựng đề án, cơ chế chính sách, KBNN đã hoàn thành 41 đề án, cơ chế chính sách thuộc chương trình công tác năm 2014. Trong đó, hoàn thành dứt điểm 15 đề án, chính sách để đưa vào triển khai thực hiện; hoàn thành theo lộ trình 26 đề án, chính sách để tiếp tục thực hiện trong năm 2015 và những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, tập trung nguồn lực cho việc nghiên cứu, xây dựng các đề án, chính sách triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KBNN. Trong năm, ngoài các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, KBNN đã trình Bộ ban hành 4 thông tư, 1 quy chế và ban hành theo thẩm quyền 13 quy chế, quy trình.

Năm 2014, hệ thống TABMIS tiếp tục được quản lý khai thác vận hành đảm bảo an toàn và thông suốt trên phạm vi toàn quốc, đáp ứng đầy đủ và kịp thời các yêu cầu nghiệp vụ và cung cấp thông tin báo cáo về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) và hoạt động nghiệp vụ KBNN cho các cấp thẩm quyền có liên quan. Đến nay, công tác thanh toán giữa KBNN với các hệ thống ngân hàng đã có bước phát triển vượt bậc. Điển hình như, đã triển khai thành công hệ thống thanh toán song phương điện tử với 4 hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước trên phạm vi toàn quốc; triển khai mở rộng hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng với NHNN tại sở Giao dịch KBNN và 6 KBNN tỉnh, thành phố lớn (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đà Nẵng và Cần Thơ)… Đề xuất lộ trình và giải pháp thực hiện hệ thống TABMIS cho giai đoạn tiếp theo, KBNN đặt ra mục tiêu: Đến năm 2015, KBNN có thể tự quản trị, vận hành hệ thống ở mức 2; đến năm 2018, tự thực hiện toàn bộ việc quản trị, vận hành hệ thống TBAMIS ổn định lâu dài. Ngoài ra, KBNN đã tham gia tích cực với các đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về các định hướng cải cách sau khi kết thúc dự án: Xây dựng mô hình và triển khai Hệ thống thông tin tài chính Chính phủ (GFMIS); triển khai Tài khoản thanh toán tập trung của KBNN (TSA); nâng cấp phiên bản của hệ thống TABMIS, tách việc khai thác báo cáo khỏi môi trường tác nghiệp để giảm tải cho hệ thống TABMIS.

Về công tác quản lý quỹ NSNN và quỹ tài chính nhà nước, với tinh thần chủ động, hệ thống KBNN đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp, biện pháp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và của địa phương… Đến nay, đã triển khai công tác phối hợp thu NSNN với 21 hệ thống NHTM tại 63 KBNN tỉnh, thành phố với 700 đơn vị KBNN quận, huyện và Sở giao dịch KBNN. Các KBNN các cấp cũng đã chủ động đối chiếu, rà soát các khoản tạm thu chờ nộp NSNN, tạm gữi chờ xử lý tại KBNN của các cơ quan, đơn vị… Cụ thể: Đối với chi thường xuyên: Với tinh thần chủ động, hệ thống KBNN đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN. Tính đến hết năm 2014, hệ thống thực hiện kiểm soát chi ước đạt 686.790/704.400 tỷ đồng, đạt 97,5% dự toán năm và tăng 3% so với cùng kỳ năm 2013 (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). Thông qua công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 37.000 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán khoảng 37.000 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 40 tỷ đồng.

Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản: Tính đến hết thời hạn thanh toán kế hoạch 2014 (ngày 31/1/2015), lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống KBNN ước đạt 282.839 tỷ đồng, bằng 97,3% so với kế hoạch vốn năm 2014 cấp qua KBNN và tăng 17% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước là 155.357 tỷ đồng, đạt 102,3% kế hoạch; giải ngân vốn trái phiếu chính phủ là 85.000 tỷ đồng, đạt 88,9% kế hoạch (nguồn vốn này được thực hiện thanh toán đến hết ngày 1/3/2015); vốn khác giải ngân là 42.481 tỷ đồng, đạt 98,3% kế hoạch vốn năm KBNN nhận được từ cơ quan tài chính. Ước đến hết ngày 31/1/2015, tổng số dư tạm ứng vốn đầu tư tại hệ thống KBNN là 55.000 tỷ đồng, giảm so với thời điểm 31/1/2014 gần 8.000 tỷ đồng. Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán khoảng 90 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán không đúng đối tượng, thủ tục đầu tư không đúng quy định, sai số hoặc không có trong hợp đồng, dự toán được duyệt.

Công tác huy động vốn năm 2014 cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tính đến hết năm 2014, tổng khối lượng huy động ước đạt 250.000 tỷ đồng, bằng 95,4% kế hoạch được Bộ Tài chính giao cả năm (262.000 tỷ đồng)…

Tập trung thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước

Xác định năm 2015 là năm nước rút của giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội 2011-2015, đồng thời cũng là năm chuẩn bị cho giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tiếp theo của đất nước (2016-2020), phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà nhấn mạnh: Đối với hệ thống KBNN nhiệm vụ chuyên môn, chính trị trong năm 2015 là khá nặng nề bởi tình hình kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Do vậy, đòi hỏi KBNN tiếp tục tập trung cho việc thực hiện Chiến lược phát triển KBNN, đẩy mạnh và mở rộng công tác phối hợp với các cơ quan thuế, hải quan, cơ quan tài chính khác để đẩy nhanh tiến độ thu đảm bảo nguồn lực chi; Đa dạng hóa các hình thức thu nộp ngân sách nhà nước; Tập trung đẩy mạnh các đề án về chương trình đầu tư tài chính, thực hiện một cách công khai, minh bạch và phòng ngừa rủi ro; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ hệ thống KBNN. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài ngành trong việc rà soát, cập nhập thủ tục hành chính mới; Triển khai và vận hành hiệu quả hệ thống TABMIS…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Xuân Hà, Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà cam kết sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Tài chính giao cho ngành Kho bạc với phương châm: “Tập trung thực hiện Chiến lược phát triển KBNN; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao”. Trên cơ sở đó, KBNN tiếp tục hướng tới mục tiêu chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 là xây dựng KBNN hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả, phát triển ổn định vững chắc và hình thành KBNN điện tử.

Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà cho biết, để thực hiện những mục tiêu trên, KBNN cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể sau: Tập trung nguồn lực thực hiện Chiến lược phát triển KBNN năm 2020 đảm bảo đúng yêu cầu, kế hoạch; Xây dựng cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ của hệ thống KBNN; Xây dựng kế hoạch 05 năm giai đoạn 2016-2020 của hệ thống KBNN. Tổ chức quản lý NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn gắn với thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; Tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển; Tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung câp thông tin, báo chí đầy đủ, kịp thời, chính xác; Đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý; Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, hoàn thiện tổ chức bộ máy đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản và xây dựng cơ bản nội Ngành tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao; Bám sát mục tiêu chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ tài chính, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong toàn hệ thống KBNN; Nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, kiểm tra KBNN; thực hiện có hiệu quả các biện pháp về phòng, chống tham nhũng trong hệ thống KBNN; Thực hiện có hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế. Toàn hệ thống KBNN tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng 70 năm thành lập ngành Tài chính, 25 năm thành lập hệ thống KBNN, kỷ niệm ngày truyền thống của KBNN và các ngày lễ lớn của dân tộc.

Tại Hội nghị, KBNN cũng tổ chức công bố và trao phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước cho các đồng chí nguyên là Lãnh đạo KBNN của 6 tỉnh, thành phố (KBNN Bến Tre; KBNN Trà Vinh; KBNN TP.Hồ Chí Minh; KBNN Hòa Bình; KBNN Thái Bình), bởi đã có những thành tích xuất sắc trong công tác năm 2013 và những năm trước.