Kho bạc Nhà nước Mộc Châu: Kiểm soát chặt chẽ khoản chi ngân sách

PV.

Với truyền thống đoàn kết, nhiệt tình, sáng tạo và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, những năm qua, KBNN Mộc Châu thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý ngân quỹ, cùng với địa phương hoàn thành dự toán thu chi ngân sách được giao.

Những năm qua, KBNN Mộc Châu đã không ngừng lớn mạnh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động.
Những năm qua, KBNN Mộc Châu đã không ngừng lớn mạnh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động.

Tập trung nguồn thu

Những năm qua, KBNN Mộc Châu đã không ngừng lớn mạnh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, đã tập trung nhanh, đầy đủ, đúng quy định các khoản thu cho NSNN; Kiểm soát chi chặt chẽ và thanh toán, chi trả đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi tiêu NSNN, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La.

Với phương châm lấy khách hàng, đối tượng giao dịch nộp thuế là trung tâm, KBNN Mộc Châu đã không ngừng cải cách thủ tục hành chính, đa dạng hóa phương thức phục vụ, nâng cao chất lượng phục vụ. Theo đó, KBNN Mộc Châu đảm bảo công tác tập trung nguồn thu cho NSNN, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế.

KBNN Mộc Châu đã chủ động, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác tổ chức thu NSNN, tạo thuận lợi cho các đối tượng nộp thuế, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trong năm 2016.

Đồng thời, phối hợp thực hiện uỷ nhiệm thu qua ngân hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi phục vụ cho công tác tổ chức thu NSNN một cách tốt nhất; hạch toán, thông tin kịp thời, chính xác số thu NSNN; Điều tiết kịp thời, đúng tỉ lệ quy định các khoản thu NSNN. Nhờ đó, kết quả thu NSNN trên địa bàn thực hiện đến 15/3/2017 đạt 112,24 tỷ đồng, bằng 21% dự toán.

Kiểm soát chặt chẽ khoản chi

KBNN Mộc Châu thực hiện quy trình giao dịch nhanh chóng, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN. Do đó, đây là một trong những đơn vị trong toàn hệ thống KBNN làm tốt công tác kiểm soát chi thường xuyên.

Bám sát chủ trương của UBND tỉnh, chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN về những nhiệm vụ, giải pháp quản lý điều hành NSNN năm 2017, KBNN Mộc Châu đã thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN, đảm bảo theo dự toán được giao.

Không những thế, đơn vị còn tích cực tham mưu để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội; Các khoản chi NSNN được thực hiện đúng chế độ, tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư; Giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình kiểm soát, thanh toán.

Đánh giá về những kết quả đạt được, ông Cà Văn Xuấn-Giám đốc KBNN Mộc Châu cho biết, kết quả chi NSNN trên địa bàn tính đến 15/3/2017 đạt 111,129 tỷ đồng bằng 17% dự toán năm, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với chi thường xuyên, kiểm soát chi 109,326 tỷ đồng, bằng 20% dự toán giao KBNN kiểm soát, thanh toán. Trong đó, số dư tạm ứng chưa thanh toán là 4,093 tỷ đồng chiếm 4% tổng số tiền thanh toán.

Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản thuộc dự toán ngân sách năm 2017: Giải ngân đến ngày 15/3/2017 là 1,803 tỷ đồng đạt 2% so với kế hoạch vốn giao KBNN kiểm soát, thanh toán; trong đó: Vốn XDCB tập trung ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch 2017 giải ngân được 0,975 tỷ đồng bằng 18% kế hoạch; Vốn từ cấp quyền sử dụng đất ngân sách huyện thuộc kế hoạch 2017 giải ngân được 0,828 tỷ đồng bằng 1% kế hoạch; Một số vốn đầu tư XDCB đang triển khai giải ngân theo kế họach năm 2017.

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ an toàn Kho quỹ luôn được đảm bảo. Quản lý thu tiền mặt luôn đảm bảo đúng quy trình, từ đầu năm đến nay đã thực hiện trả tiền thừa cho khách hàng trong khâu thu tiền mặt là 1 món với số tiền 200.000 đồng; Tổng thu tiền mặt qua KBNN đạt 60,961 tỷ đồng.