Kho bạc Nhà nước Việt Nam và Kho bạc Quốc gia Lào thống nhất chương trình hợp tác giai đoạn 2022-2025

Hoàng An

Kho bạc nhà nước (KBNN) Việt Nam và Kho bạc Quốc gia (KBQG) Lào vừa tổ chức hội nghị trực tuyến để thống nhất chương trình kế hoạch hợp tác giai đoạn 2022 – 2025 và trao tặng trang thiết bị giữa KBNN Việt Nam và KBQG Lào.

Kho bạc Nhà nước Việt Nam trao tặng các trang thiết bị cho KBQG Lào thông qua hình thức trực tuyến.
Kho bạc Nhà nước Việt Nam trao tặng các trang thiết bị cho KBQG Lào thông qua hình thức trực tuyến.

Tham dự hội nghị trực tuyến, tại điểm cầu KBNN Trung ương có bà Đặng Thị Thủy - Phó Tổng Giám đốc KBNN Việt Nam chủ trì hội nghị, cùng lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị chuyên môn như: Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Quản lý Ngân quỹ, Cục Công nghệ thông tin.

Về phía KBQG Lào có ông Nuxuey Phomsichanh - Phó Tổng Giám đốc KBQG Lào chủ trì, cùng lãnh đạo các đơn vị chuyên môn: Điều hành vốn, Dịch vụ Kho bạc, Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Bà Đặng Thị Thủy - Phó Tổng Giám đốc KBNN chủ trì hội nghị tại điểm cầu KBNN Việt Nam.
Bà Đặng Thị Thủy - Phó Tổng Giám đốc KBNN chủ trì hội nghị tại điểm cầu KBNN Việt Nam.

Thực hiện chương trình hợp tác song phương giữa hai KBNN Việt Nam và KBQG Lào, thời gian qua, KBNN Việt Nam đã tổ chức nhiều chương trình hợp tác hỗ trợ thiết thực giúp KBQG Lào. Theo đó, đã hỗ trợ tư vấn kiện toàn, xây dựng các văn bản chính sách pháp lý liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và hoạt động kho bạc cấp huyện thuộc KBQG Lào, tư vấn hỗ trợ xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai kho bạc ngành dọc cấp huyện tại Quốc gia Lào. Nghiên cứu khảo sát thực trạng, mối quan hệ với các đơn vị trên địa bàn, đặc biệt là công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện của KBQG Lào tại một số KBNN địa phương của Việt Nam.

Bên cạnh đó, KBNN Việt Nam hỗ trợ trang thiết bị cho KBQG Lào nhằm phục vụ cho việc triển khai thí điểm ngành dọc tại kho bạc cấp huyện của KBQG Lào.

Ông Nuxuey Phomsichanh, Phó Tổng Giám đốc KBQG Lào chủ trì hội nghị tại điểm cầu KBQG Lào.
Ông Nuxuey Phomsichanh, Phó Tổng Giám đốc KBQG Lào chủ trì hội nghị tại điểm cầu KBQG Lào.

Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025 đã ký giữa Bộ Tài chính nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tài chính nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, tại hội nghị trực tuyến, KBNN Việt Nam đã cùng KBQG Lào thống nhất nội dung chương trình làm việc và cùng thông qua nội dung kế hoạch chương trình hợp tác từng năm từ 2022 - 2025.

Thông qua các nội dung chương trình hợp tác, KBNN Việt Nam đã cụ thể hóa những nội dung chương trình hỗ trợ KBQG Lào bằng những chương trình hành động, kết quả thiết thực và hiệu quả. Đây là những kết quả thiết thực giúp KBQG Lào có được những công cụ hỗ trợ nghiệp vụ hiệu quả để vận dụng triển khai phù hợp theo hướng an toàn, hiệu lực, hiệu quả... đáp ứng yêu cầu, điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

KBNN Việt Nam chia sẻ chuyên môn nghiệp vụ với KBQG Lào.
KBNN Việt Nam chia sẻ chuyên môn nghiệp vụ với KBQG Lào.

Cùng với đó, KBNN Việt Nam và KBQG Lào đã chia sẻ kinh nghiệm về công tác phát hành công cụ nợ của Chính phủ; trao đổi về hình thức và các kỳ hạn huy động trái phiếu chính phủ; cơ chế quản lý nợ và trái phiếu chính phủ, các khoản vay ngắn hạn do kho bạc phát hành; bảo lãnh tín phiếu ngắn hạn trái phiếu chính phủ do kho bạc phát hành và cùng thảo luận về quy trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật áp dụng trong huy động vốn tại Kho bạc Quốc gia Lào.

Tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc KBNN Việt Nam - Đặng Thị Thủy đã thay mặt Ban Lãnh đạo KBNN Việt Nam trao tặng các trang thiết bị cho KBQG Lào thông qua hình thức trực tuyến. Những trang thiết bị trao tặng sẽ được KBNN Việt Nam bàn giao trực tiếp cho KBQG Lào tại cửa khẩu giữa hai quốc gia khi đủ điều kiện, đáp ứng được quy định về phòng, chống COVID-19.