Kiểm soát chặt thủ tục hành chính cấp cục và chi cục thuế

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Qua kiểm tra 6 cục thuế về tình hình kiểm soát thủ tục hành chính thuế cho thấy, các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc niêm yết công khai thủ tục, giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến chính sách thuế.

Niêm yết công khai thủ tục hành chính thuế tại bộ phận "một cửa" của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: NM.
Niêm yết công khai thủ tục hành chính thuế tại bộ phận "một cửa" của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: NM.

Thực hiện kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) thuế, vừa qua Tổng cục Thuế đã tiến hành kiểm tra việc niêm yết và giải quyết TTHC thuế tại 6 cục thuế là: Hưng Yên, Nghệ An, Vĩnh Long, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu. Kết quả cho thấy, công tác niêm yết TTHC được các cục thuế thực hiện khá nghiêm túc.

Ngoài ra, việc giải quyết TTHC (hoàn thuế GTGT, miễn giảm tiền sử dụng đất, giải quyết khiếu nại…) được các đơn vị thực hiện khá tốt.

Không chỉ thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, giải quyết đúng trình tự, quy định của pháp luật những TTHC liên quan đến chính sách thuế, cơ quan thuế các cấp (bao gồm cục thuế và chi cục thuế) cũng đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, góp phần giúp người nộp thuế hiểu và thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, qua kiểm tra cũng cho thấy, cơ quan thuế các cấp đã áp dụng các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn như: thời hiệu xử phạt, trình tự, thủ tục xử phạt, thẩm quyền xử phạt, hành vi vi phạm và mức tiền phạt… đảm bảo theo quy định.

Theo  đánh giá của Tổng cục Thuế, qua kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát TTHC; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp…đã được cơ quan thuế các cấp đã làm khá tốt. Tuy nhiên, để kiểm soát tốt TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế tiếp tục tăng cường rà soát, kiểm soát chặt chẽ TTHC, không gây phiền hà cho người nộp thuế.

Tổng cục Thuế cũng đặc biệt lưu ý các đơn vị phải kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế GTGT; tiến hành rà soát các hồ sơ hoàn thuế phát sinh trong thời gian từ 2/10/2015 đến 14/3/2016; đảm bảo thực hiện phân loại hồ sơ hoàn thuế, chuyển sang diện kiểm tra trước hoàn thuế đối với trường hợp có rủi ro cao về thuế như: âm 12 tháng liên tục, có hoạt động xuất khẩu qua biên giới đất liền, qua cửa khẩu phụ, lối mở; có hoạt động kinh doanh thương mại xuất khẩu theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.