Kinh phí bảo trì đường quốc lộ được ngân sách trung ương đảm bảo


Hiện nay tuyến quốc lộ 19C đoạn Đắk Lắk - Phú Yên đã hư hỏng nghiêm trọng, tỉnh lại chưa đủ nguồn lực để đầu tư nâng cấp. Cử tri tỉnh Đắk Lắk đề nghị Bộ Tài chính xem xét, sớm quyết định điều chuyển tài sản đường bộ từ địa phương về Bộ Giao thông vận tải quản lý để có cơ sở đầu tư, sửa chữa theo quy định.

Quốc lộ 19C có lưu lượng lớn xe từ các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Định.
Quốc lộ 19C có lưu lượng lớn xe từ các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Định.

Trả lời kiến nghị của cử tri, trong Công văn số 3119/BTC-QLCS của Bộ Tài chính gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cho biết, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 9623/VPCP-CN ngày 23/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh từ đường tỉnh thành quốc lộ, căn cứ quy định tại Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trên cơ sở đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 4537/BGTVT-TC ngày 16/5/2019 và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại các Công văn số 7499/UBND-CN ngày 13/9/2019, số 5377/UBND-CN ngày 04/7/2018; Bộ Tài chính đã có Công văn số 13010/BTC-QLCS ngày 29/10/2019 và Quyết định số 2119/QĐ-BTC ngày 29/10/2019 về việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từ Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Kinh phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ (bao gồm cả các tuyến, đoạn tuyến quốc lộ được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh từ đường địa phương, sau khi đã hoàn thành việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từ Ủy ban nhân dân tỉnh về Bộ Giao thông vận tải quản lý) được ngân sách trung ương đảm bảo theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí khác (nếu có theo quy định pháp luật).