VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch phải giải trình khi giá cổ phiếu tăng trần liên tục

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch phải giải trình khi giá cổ phiếu tăng trần liên tục

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch giải trình khi giá cổ phiếu tăng trần, giảm sàn 5 phiên liên tiếp trở lên.

Con số thật về nợ xấu từ trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, chứng khoán

Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ sớm ổn định, phục hồi và phát triển bền vững hơn

Giải pháp thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển ổn định: Ưu tiên ngắn hạn, kiên định dài hạn

Nâng hạng thị trường chứng khoán: Cần có nhiều sản phẩm cho nhà đầu tư

Hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển gắn với kỷ luật, kỷ cương

Theo đó, HNX vừa công văn gửi các doanh nghiệp yêu cầu các doanh nghiệp trong thời hạn 24 giờ kể từ khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn từ 5 phiên liên tiếp trở lên phải báo cáo, công bố thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu. HNX sẽ công bố toàn bộ nội dung báo cáo giải trình của tổ chức niêm yết/tổ chức đăng ký giao dịch trên trang thông tin điện tử của Sở.

Theo HNX, đây là một trong những giải pháp mang tính đồng bộ mà Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đưa ra nhằm ổn định thị trường, tăng cường giám sát, đảm bảo thị trường hoạt động công khai, minh bạch.

Trước đó, ngày 16/5/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 2828/UBCK-VP hướng dẫn các Sở Giao dịch Chứng khoán về việc yêu cầu tổ chức niêm yết/tổ chức đăng ký giao dịch giải trình khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn liên tiếp căn cứ theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, theo Điều 12, trong các trường hợp sau đây, công ty đại chúng phải công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi công ty niêm yết, đăng ký giao dịch khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: Sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; Có thông tin liên quan đến công ty ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán và cần phải xác nhận thông tin đó.

Đồng thời, nội dung thông tin công bố theo yêu cầu phải nêu rõ sự kiện được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán yêu cầu công bố; nguyên nhân và đánh giá của công ty về tính xác thực của sự kiện đó, giải pháp khắc phục (nếu có).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM