VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Năm 2020, thu từ đấu giá thoái vốn đạt hơn 3.042 tỷ đồng trên HNX

Năm 2020, thu từ đấu giá thoái vốn đạt hơn 3.042 tỷ đồng trên HNX

Năm 2020, Sở Giao dịch Dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức đấu giá thoái vốn với tổng số cổ phần chào bán đạt 96,9 triệu cổ phần với tổng số tiền trúng giá đạt hơn 3.042 tỷ đồng.

Hà Nội sắp áp dụng quy định mới về đấu giá đất

DATC bán đấu giá trên 4,03 triệu cổ phần MSB

Tiếp tục rà soát pháp luật về xác định giá để làm giá khởi điểm đối với đấu giá tài sản công

Tăng cường quản lý nhà nước hoạt động đấu giá tài sản

Trong năm 2020, HNX đã tổ chức 16 phiên đấu giá, trong đó tất cả đều là các phiên đấu giá thoái vốn với tổng số cổ phần chào bán đạt 96,9 triệu cổ phần, số cổ phần trúng giá đạt 92 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 94,9%, tổng số tiền trúng giá đạt hơn 3.042 tỷ đồng.

Trong đó, riêng tháng 12/2020, tại HNX diễn ra 3 phiên bán đấu giá, trong đó có 2 phiên đấu giá thoái vốn của Tập đoàn (Viettel) tại Tổng CTCP Công trình Viettel và Tổng CTCP Tư vấn Thiết kế Viettel, và 1 phiên đấu giá thoái vốn của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) tại CTCP Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang.

Tổng khối lượng cổ phiếu chào bán trong tháng 12 đạt hơn 43,2 triệu cổ phần, số cổ phần trúng giá đạt hơn 39,3 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 91%.

Số tiền thu được qua 3 phiên đấu giá đạt hơn 1.396 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt hơn 1.002 tỷ đồng, chênh lệch so với giá trị tính theo giá khởi điểm đạt hơn 2,9 tỷ đồng.

Trong đó, Tập đoàn Viettel bán được 54% số cổ phần chào bán qua 2 phiên đấu giá, thu về 211,3 tỷ đồng. Tổng công ty HUD bán hết 100% số cổ phần chào bán, thu về 1.185 tỷ đồng.

Bảng 1: Thống kê các phiên đấu giá tại HNX tháng 12/2020

STT

Tên công ty

Số cổ phần

chào bán

(cổ phần)

Số cổ phần bán được

(cổ phần)

Tổng giá trị cổ phần bán được (đồng)

1

Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel

7.746.801

4.424.700

208.853.240.000

2

Tổng công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel

630.748

90.000

2.475.000.000

3

CTCP Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang

34.845.100

 

34.845.100

 

1.185.000.000.000

 

 Nguồn: hnx.vn

Bảng 2: Danh sách các phiên đấu giá tháng 1/2021

STT

Doanh nghiệp bán đấu giá

Số lượng

chào bán

(cổ phần)

Ngày hết hạn đăng ký

Ngày đấu giá

1

Công ty Cổ phần Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh

1.260.000

31/12/2020

7/1/2020

 

 

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM