VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Thêm một doanh nghiệp bị phạt 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn

Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn.

Thêm một doanh nghiệp bị phạt 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn

Ngày 20/5/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 112/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn (quận 1, TP. Hồ chí Minh).

Con số thật về nợ xấu từ trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, chứng khoán

Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ sớm ổn định, phục hồi và phát triển bền vững hơn

Giải pháp thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển ổn định: Ưu tiên ngắn hạn, kiên định dài hạn

Nâng hạng thị trường chứng khoán: Cần có nhiều sản phẩm cho nhà đầu tư

Theo Quyết định xử phạt, Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn đã công bố thông tin không đúng thời hạn trên Hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với: Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã soát xét, về giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2017.

Đồng thời, Công ty này cũng công bố thông tin không đúng thời hạn trên Hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đối với: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; Giải trình chênh lệch số liệu kết quả kinh doanh trước và sau kiểm toán, ý kiến kiểm toán ngoại trừ, chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2020 và năm 2019 trên 10% và chuyển từ lỗ sang lãi trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét.

Với các hành vi vi phạm này, Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn đã bị phạt với số tiền 70 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM