VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam thoái vốn L61 với mức giá 31.800 đồng/cổ phần

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam thoái vốn L61 với mức giá 31.800 đồng/cổ phần

Ngày 8/3/2019, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tổ chức phiên đấu giá thoái vốn 1.136.430 cổ phần tại CTCP Lilama 69-1 (mã chứng khoán L61) với mức giá khởi điểm 31.800 đồng/cổ phần.

Cẩn trọng đua theo cổ phiếu thoái vốn

Tháng 1/2019, chỉ có một phiên đấu giá thoái vốn trên HNX

Cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Xu hướng mới, động lực mới

Xử lý nghiêm trách nhiệm nếu để chậm trễ trong cổ phần hoá, thoái vốn

Phiên đấu giá có 2 nhà đầu tư cá nhân tham dự. Khối lượng đăng ký mua hợp lệ đạt 750.000 cổ phần, chiếm 65,99% khối lượng cổ phần chào bán. Giá đặt mua cao nhất và thấp nhất đều bằng giá khởi điểm 31.800 đồng/cổ phần.

Kết quả, phiên đấu giá đã bán hết 750.000 cổ phần (65,99% số cổ phần đưa ra đấu giá) cho 2 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân là 31.800 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt gần 23,85 tỷ đồng.

Cổ phiếu L61 trên HNX tại ngày đấu giá đạt 19.700 đồng/cổ phiếu. Như vậy, với việc tổ chức đấu giá thoái vốn qua HNX, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam đã thoái vốn cổ phiếu L61 với mức giá cao hơn 1,6 lần so với giá cổ phiếu đang giao dịch trên sàn tại ngày diễn ra phiên đấu giá.

Bảng 1. Kết quả chi tiết phiên đấu giá cổ phần CTCP Lilama 69-1 ngày 8/3/2019

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:

1.136.430 cổ phần

Giá khởi điểm:

31.800 đồng/cổ phần

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua:

750.000 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:

2 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ:

750.000 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất:

530.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất:

220.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất:

31.800 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất:

31.800 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất:

31.800 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất:

31.800 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân:

31.800 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá:

2 nhà đầu tư

+ Tổ chức:

0 nhà đầu tư

+ Cá nhân:

2 nhà đầu tư

Tổng số lượng cổ phần bán được:

750.000 cổ phần

+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài:

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được:

23.850.000.000 đồng

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM