KOICA hỗ trợ công nghệ thông tin tại Ninh Thuận

Koica

Ngày 21/8/2015, tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận, ông Chang Jae Yun, Giám đốc quốc gia, đã thay mặt Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam bàn giao kết quả dự án hỗ trợ trang thiết bị cho ngành thông tin truyền thông của tỉnh Ninh Thuận.

Đây là dự án nhỏ do tình nguyện KOICA Kim Woo Young đang làm việc tại Trung tâm Thông tin & Truyền thông, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Ninh Thuận đề xuất thực hiện, trong đó KOICA hỗ trợ gần 30,000 đô la Mỹ.

Trang thiết bị hỗ trợ bao gồm máy tính, máy photocopy, máy in, máy chiếu, các thiết bị mạng và một số sách chuyên ngành công nghệ thông tin, và phần mềm phục vụ công việc chuyên môn của trung tâm, góp phần nâng cao tính minh bạch thông tin và phục vụ công tác cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuân.

Thiết bị được KOICA hỗ trợ được sử dụng trong hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh Ninh Thuận, góp phần cung cấp các ứng dụng dùng chung của tỉnh như: các trang thông tin điện tử các Sở ban ngành, các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, một cửa điện tử, etc.