KRX dự kiến hoàn thành chuẩn bị hệ thống để triển khai vào cuối tháng 12/2023

PV. (t/h)

Theo kế hoạch của nhà thầu Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX), phía Việt Nam sẽ tổ chức kiểm thử đợt kiểm thử cuối cùng (FAT) trong tháng 11/2023 và dự kiến KRX hoàn thành công tác chuẩn bị hệ thống vào cuối tháng 12/2023 để sẵn sàng triển khai. Đến nay, đã có 25/76 công ty chứng khoán đã hoàn thành 100% các kịch bản kiểm thử.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 21/8/2023, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán (VSDC) tổ chức cuộc họp với thành viên thị trường (các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, công ty quản lý quỹ trong và ngoài nước...) nhằm trao đổi về kế hoạch dự án và đôn đốc công tác phối hợp chuẩn bị hệ thống theo kế hoạch.

Tại cuộc họp, HOSE đã thông tin sơ bộ về kết quả kiểm thử với các thành viên thị trường trong thời gian vừa qua. Theo đó, kết quả tại HOSE cho thấy, có 25/76 công ty chứng khoán đã hoàn thành 100% các kịch bản kiểm thử, 36/76 công ty chứng khoánđã thực hiện trên 80% và 15/76 công ty chứng khoán đạt dưới 80%.

Theo kế hoạch của nhà thầu KRX, phía Việt Nam sẽ tổ chức kiểm thử đợt kiểm thử cuối cùng (FAT) trong tháng 11/2023 và dự kiến KRX hoàn thành công tác chuẩn bị hệ thống vào cuối tháng 12/2023 để sẵn sàng triển khai.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo VNX, HOSE, HNX và VSDC cho biết, đối với các thành viên thị trường chưa sẵn sàng kịp tiến độ, thì sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền để có biện pháp nhằm hoàn thành dự án theo mục tiêu chung. Việc chuẩn bị sẵn sàng cho hệ thống mới là trách nhiệm của các thành viên thị trường và các đơn vị. HOSE, HNX, VSDC sẵn sàng hỗ trợ các công ty chứng khoán để đảm bảo đúng tiến độ dự án được Bộ Tài chính phê duyệt.

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị quyết tâm hoàn thành dự án và chuẩn bị hệ thống sẵn sàng đi vào vận hành vào cuối năm nay.

Hệ thống KRX là hệ thống công nghệ thông tin quản lý và điều hành giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam, được HOSE ký kết với KRX vào năm 2012 nhằm nâng cấp công nghệ hệ thống và cơ sở hạ tầng của sàn giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.

KRX được kỳ vọng sẽ mang đến các sản phẩm, giải pháp giao dịch và thanh toán mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam như: Giao dịch trong ngày (T+0), bán khống (short selling), rút ngắn thời gian thanh toán, hợp đồng quyền chọn (option contract)...; tạo tiền đề giải quyết các nút thắt để tiến tới được nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi như: Thanh toán bù trừ trung tâm (CCP), nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng...